Výňatek z č. 65

Opět po letech nové zlé útoky, lži a pomluvy z vlastní rodiny

Výňatek z 529. oficiálního kontaktního rozhovoru z 3. listopadu 2011

Billy     V sobotu 1. října jsi mi vysvětlil neradostnou záležitost, která se přihodí ohledně toho, že bude proti mně z mé vlastní rodiny opět veden zlý útok, což se pak 13. října také skutečně odehrálo. Dbaje tvé rady jsem proti tomu nic nepodnikl, nicméně se ale nyní v příštích dnech chci ještě zeptat jednoho spřáteleného policisty, co si o tom myslí. Možná ví něco, co jsme mi dva nevěděli a neuvážili.

Ptaah   Doporučil jsem ti o tom mlčet, avšak nechej si rovněž poradit od svého přítele. Možná bys měl, jak jsem ti radil, vyhledat všechna vysvětlení z kontaktních zpráv, která se zabývají útoky proti tobě z tvé vlastní rodiny, neboť Asket tě na to upozorňovala již v 50. letech a i z naší strany jsme ti tyto neradostné záležitosti mnohokrát zmínili. To, že ses pak nakonec již nenechal časem svést k tomu, abys vůči těm předkládaným lžím a pomluvám zaujal veřejné stanovisko, vedlo jen k tvé výhodě. Proto si myslím, že i v tomto případě bude zajisté dobré, nebudeš-li se k tomu veřejně vyjadřovat. Dovedu si představit, že ti ten spřátelený policista poradí, abys kvůli spravedlnosti něco soudně či policejně podnikl. To bys měl pak ale dobře zvážit dříve, než bys to udělal, neboť podnikat něco proti vlastnímu rodinnému příslušníkovi pro tebe jistě nebude snadné.

Billy       Odpovídající místa v kontaktních zprávách jsem vyhledal a zkopíroval, jak zde vidíš:

         Vysvětlení Asket ze 7. února 1953, blok 1, strana 325, věta 45

         Asket

45.    Ve tvé vlastní rodině vůči tobě vyvstane nenávist a nechápavost, díky čemuž poznáš ta poslední tajemství lidí a jejich psychiky, až tě někdo z tvých vlastních zradí.