Výňatek z č. 34

»Z vývoje Ruska vzejde světu větší naděje«

Ve FIGU bulletinu č. 1 z dubna 1995 napsal Billy v jednom článku o pomoci Rusku ze strany FIGU následující slova:

»…, protože velmi přesně vím, že tato země a její lidé jsou ti, z nichž vzejde skutečný mír pro mnoho národů. To je skutečnost, která se začala potvrzovat již Gorbačovem, glasností, perestrojkou a odstraněním komunizmu. O tom psal již »spící prorok Edgar Cayce« následující slova:

›Z vývoje Ruska vzejde světu větší naděje. Pak mohou ten a skupina, kteří mají k Rusku užší vazby, dosáhnout postupných změn a definitivního stanovení podmínek ohledně světové vlády.‹«

Dále ve FIGU bulletinu č. 1 Billy vysvětlil, že pomoc Rusku zahájilo FIGU na základě jeho vlastních výpočtů, výpočtů Ptaah a poradenství Vysoké rady, přičemž tato pomoc musela být mezitím žel zastavena (pozn. od Billyho: V důsledku poštovních poplatků, které byly vyhnány do nesmírné výše).

Proroctví ohledně toho, že z Ruska vzejde skutečný mír, má i nadále své oprávnění. To připomínají slova ruského prezidenta Vladimíra Putina, který při světové bezpečnostní konferenci v Mnichově v únoru 2007 odvážně a otevřeně vyslovil následující pravdu: »Atomové choutky Íránu a Severní Koreje jsou bezpochyby nebezpečí pro světový mír. Největší hrozba ovšem vychází ze strany USA a jejich chtivého usilování o neomezené světové velmocenské postavení, kterému se má zbytek světa za poníženého přitakávání podrobit, jako to dělá německá spolková kancléřka Angela Merkelová, která je naivně a zaslepeně poddaná zcela bezohlednému prezidentovi USA Bushovi (pozn. od Billyho: viz také výňatek z 442. kontaktní zprávy).«

Skutečný celosvětový mír by mohlo po mnoha desetiletích přinést jen úplné stažení všech vojenských sil a tajných služeb USA a jejich spojenců ze všech jimi obsazených zemí. Namísto toho se ale Evropané nechávají ze zbabělosti, strachu a ponížené odevzdanosti zneužívat USA pro jejich válečně štváčské účely a stále ještě věří na předstíranou »válku proti teroru«. Jaká to křiklavá šílenost – USA samotné přece nyní ztělesňují ten největší terorizmus jednoho státu, který zašlapá do země světové společenství a přání míru a lidskosti. Je na čase, aby to zodpovědné osoby Evropy konečně rozpoznaly a otevřeně se proti tomu postavily, jako to udělal Putin.

Achim Wolf, Německo