Výňatek z č. 32

Čtenářská otázka

Proč musel 13. dalajláma uprchnout před Číňany?

K. Eulhardt, Německo

Odpověď

I na tuto otázku bych chtěl odpovědět výňatkem ze 437. oficiálního kontaktního rozhovoru z 18. listopadu 2006:

Billy: Pak ještě jedna otázka do bulletinu, která se týká 13. dalajlámy. Otázka zní: »Proč musel 13. dalajláma (dalai = mongolsky ›Oceán učeného vědění‹ a bla-ma = tibetsky ›nadřízený‹) uprchnout před Číňany?« Ta otázka je trochu zmatečná, neboť Quetzal i ty jste mě učili něco jiného, takže podle mých vědomostí neutekl před Číňany 13. dalajláma, ale ten 14., jehož vlastní jméno je Tenzin Gyatso, narodil se roku 1935 a roku 1940 usedl na trůn. Jeho dnešní sídlo je, pokud se nepletu, ve městě Dharamsala ve spolkovém státě Himachal Pradesh v Indii. Do Indie uprchl v roce 1959, když Číňané obsadili Tibet, neboť dalajláma ve skutečnosti není náboženský vůdce, nýbrž politický, i když lámaisté tvrdí, že je nejvyšším duchovním hodnostářem. Dalajláma vystupuje v rámci jím vedené tibetské exilové vlády jako politický mocnář, aby vyjednáváním s čínskou vládou dosáhl skutečné autonomie Tibetu, načež má být suverénem, resp. politickým mocnářem samozřejmě on sám. Tibetskou exilovou vládu oficiálně neuznává žádný stát. Ačkoli 14. dalajláma vystupuje jako lámaistický duchovní hodnostář a oficiálně se ve světě zasazuje o toleranci mezi náboženstvími a národy, jakož i o vnímání globální zodpovědnosti lidstva, tak za jeho konáním přesto vězí jeho mocenské ambice, které by v Tibetu a zřejmě i na celém světě rád uskutečnil. Jde mu tedy o moc, což platilo i pro 13. dalajlámu (i ty předchozí), politického vůdce Tibetu, který v roce 1923 zahnal na útěk panchen-lamu, resp. penchen-lamu (význam: učený filozof), resp. duchovního vůdce a tibetského koregenta. Ten utekl do Číny, kde mu velká buddhistická obec poskytla ochranu. Byl však ohrožován na životě, neboť 13. dalajláma vyslal své vojáky s rozkazem, aby ho bez milosti na místě zastřelili, pokud by ho dopadli. Učili jste mě, že lámaistická Lhasa, lámaistické centrum v Tibetu, je takříkajíc tajné světové centrum v Asii, a že lámaismus je zvrhlá a despotická sekta, kterou nelze srovnávat s buddhismem, ačkoli se dalajláma a lámaisté ohledně svého náboženství na buddhismus odvolávají. Z toho důvodu ani národní náboženství Tibetu nelze nazývat buddhismem, nýbrž právě lámaismem, který nemá se skutečným buddhismem nic společného – pokud ovšem v dnešní době vůbec ještě můžeme mluvit o pravém buddhismu, neboť i v něm bylo velmi mnoho věcí zfalšováno, a sice i učení Gauthama Buddhy. Skutečné učení tedy vyučoval, chápal a žil jen tento prorok sám. Pravý buddhismus nezná ani násilí, ani moc, ani despotismus či formy nesvobody, nepokoje a disharmonie; avšak to, co se dnes učí a žije – a to platí i pro všechny ostatní náboženství a sekty –, už nemá s vlastním učením proroka Buddhy nic nebo příliš mnoho společného, jelikož bylo toto učení od základu zfalšováno. Dalajláma, Tenzin Gyatso, který dnes krouží po světě, agituje za svobodný Tibet a píše knihy s prostoduchým obsahem,  není vůbec žádný buddhista,  nýbrž