Výňatek z č. 33

Role ufologie v misi FIGU (M. B. č. 33 / březen 2007)

V řadách návštěvníků FIGU-fóra se stále ještě očividně nacházejí lidé, kteří doposud nepochopili pravdivý a hluboký smysl a účel mise spolku FIGU. K tomuto závěru lze dojít na základě některých diskuzí na internetovém fóru FIGU, v nichž různí lidé tvrdí, že jsou v osobním, popř. telepatickém kontaktu s lidmi plejarische federace.

Plný název spolku zní »Svobodné zájmové společenství v oblasti hraničních a duchovních věd a ufologických studií«, což vytváří jasný vztah spolku, resp. jeho členů k záležitostem mimozemských inteligencí, jejich létajících strojů a s nimi související techniky. Ufologický aspekt Učení ducha, resp. Učení Tvoření, resp. »Učení života« a »Učení pravdy« – které FIGU rozšiřuje – ustupoval od založení spolku v roce 1975 stále více do pozadí. To má své opodstatnění v tom, že celosvětová UFO-kontroverze, kterou tehdy »Billy« vyvolal svými fotografiemi a filmovými záznamy, mezitím splnila svůj účel. Ten spočíval v tom, aby si lidé na Zemi uvědomili, že nejsou jedinými inteligentními bytostmi v našem tvořivém Univerzu, nýbrž že naše krásná modrá planeta v SOL-systému je domovem jen jednoho z mnoha lidstev žijících v téměř nekonečném Vesmíru. Mimoto vedl »Billyho« celosvětově rozšířený a svou kvalitou jedinečný důkazní materiál spolu s jeho kontaktními zprávami k odhalení a blamáži mnoha šejdířů, rádoby kontaktérů, lhářů, podvodníků a channelerů atd. ve věcech kontaktů s mimozemskými lidmi a duchovními formami života.

Nejeden návštěvník FIGU-fóra zdá se ještě nerozpoznal, resp. nechce akceptovat, že roli fyzického kontaktéra s Plejaren může v naší době zaujímat jen jedna jediná osoba, totiž »Billy«. Důvod tkví v jeho prastaré funkci proroka a zvěstovatele pravdy z vlastního určení a v jeho tvrdě nabytém vědění, moudrosti a univerzální lásce atd., což jej k tomu uschopňuje. Pokud tedy jiné osoby – mezi nimi právě i návštěvníci FIGU-fóra – uvádějí, že samy mají, popř. měly osobní nebo telepatické kontakty s Ptaah, Quetzal, Semjase či jinými lidmi plejarische federace, tak se nepochybně pohybují na scestí a mají v tomto směru takříkajíc zmotané mozkové závity. Četbou kontaktních zpráv se v jednotlivých lidech očividně nekontrolovaně osamostatnily denní sny, fantazie a toužebné představy ohledně vlastních kontaktů s Plejaren anebo se již proměnily v bludy.