Varování všem vládám Evropy! Proroctví a předpověď (1. část)

Kompletní stažení v PDF

 

Varování všem vládám Evropy!

Vysvětlení

Obsah této brožury byl napsán již v roce 1958 na základě výpovědí mimozemšťanů Sfath a Asket, přičemž dopis s názvem »Varování všem vládám Evropy« byl rozeslán 25. srpna 1958. Odpověď na tento dopis nikdy nepřišla, neboť všechny vlády se halily v hlubokém mlčení, nehledě na to, že tohoto varování nedbaly a neučinily žádné z nezbytných ochranných opatření, aby zabránily předpovězeným katastrofám, zlům a zničením atd., ke kterým – jak čas mezitím dokázal – coby ke zvěstovaným katastrofám bez výjimky došlo. Facit: nezodpovědní vládnoucí nedají ani na hlasy zvěstovatelů, ani se nenamáhají chránit lid před katastrofami, a to ani tehdy, když je jim zcela jasně a zřetelně předpovězeno, co přinese budoucnost. Na zvěstovatele odjaktěživa nikdo jako vždy nedbá a jejich varování před budoucími událostmi se jednoduše ignorují, a sice na úkor a ke škodě lidu, jemuž je vinou chybějících a směrodatných opatření poškozován a ničen majetek a jenž je navíc ohrožován na těle a na životě. A to proto, že nezodpovědní vládnoucí, již byli varováni a jsou vědoucí, jsou panovační, chrání pouze svůj vlastní život a majetek a celou bezpečnost a ochranu národa považují zcela očividně za nepodstatnost a zbytečnost.

»Proroctví a předpověď« vznikly podle vlastních propočtů a předvídání, jakož i na základě údajů od Plejare Sfath a též Asket, která pochází z Vesmíru DAL. Těchto 162 veršů bylo sepsáno 24. srpna 1958 a byly zaslány Karlovi a Anně Veitovým ze společenství »DUIST«, resp. z »Německého ufologického studijního společenství« v německém Wiesbadenu k uveřejnění v jejich »Zprávách o UFO«. Ohlas se však nedostavil, neboť »DUIST«, resp. K. a A. Veitovi se halili v mlčení a nepovažovali ani za nutné, aby své čtenáře a čtenářky o proroctví a předpovědi informovali.

Mimozemšťanka Asket objasnila, že »Proroctví a předpověď« oba z Veitů obdrželi a také je celé přečetli, avšak poté je zničili, protože to celé nepasovalo do jejich sektářského konceptu. To proto, že ve výkladech »Proroctví a předpovědi« byla jmenována nemilá fakta ohledně náboženství a sekt, tudíž pro Karla a Annu Veitovi nepřicházelo uveřejnění v úvahu, jelikož byli oba hluboce sektářsky založeni a to celé bylo v rozporu s jejich sektářskou vírou. Akt zničení oněch 162 veršů a jejich zatajení před Veitovými stoupenci i před čtenáři a čtenářkami »Zpráv o UFO« byly tedy v jejich nezodpovědnosti nasnadě.

Je třeba ještě říci, že určitá slova, resp. pojmy v roce 1958 u pozemšťanů ještě neexistovaly, resp. ještě nebyly všeobecně používány, avšak Plejare Sfath a mimozemšťanka Asket je jmenovali, tudíž jsem je již tehdy používal pro své spisy.

Hinterschmidrüti, 4. září 2005
Billy