Plejaren

Pohybová hvězdokupa Plejaden se v centrálním jádru pohybuje Vesmírem rychlostí 144 000 kilometrů za hodinu, což odpovídá pohybu 40 kilometrů za vteřinu. Stříbřitě modré difúzní plynné a prašné mlhoviny obklopují prakticky všechny plejadische hvězdy a zachycují světlo za nimi ležících hvězd, jež se potom reflektuje, takže se hovoří o reflexní mlhovině.

Domovské hvězdy a planety Plejaden/Plejaren neleží – jak již bylo vysvětleno – v souhvězdí Plejaden, jež je viditelné ze Země a jež se tedy nachází v naší časoprostorové struktuře, nýbrž leží na druhé straně tohoto souhvězdí ve vzdálenosti ještě dalších 80 světelných let, takže vzdálenost ze Země činí přibližně 500 světelných let.

Domovské hvězdy a planety Plejaden/Plejaren existují navíc v dimenzi, která je vůči naší existenční rovině časoprostorově posunuta o zlomek vteřiny do budoucnosti. V této jiné časoprostorové rovině existuje tato hvězdokupa s různými obyvatelnými planetami, a sice s deseti, z nichž čtyři jsou ve slunečním systému Taygeta obydleny lidmi. Tito lidé se podle své hvězdokupy nazývají Plejaren, resp. Plejaden, protože sídlí nedaleko souhvězdí Plejaden, jež se nachází v naší časoprostorové struktuře. Toto pojmenování si ponechali ve svých životních prostorech v jiné dimenzi právě tak jako si je ponechali všichni ostatní potomci Henokovy linie pro jiná souhvězdí atd. a pro určité planety. Takže jsou přinejmenším hvězdy, resp. slunce ve hvězdokupě Plejaren pojmenovány podle sluncí, jež se nacházejí v souhvězdí Plejaden v naší dimenzi. Na Plejaden/Plejaren v časoprostorově posunuté dimenzi Plejaden/Plejaren se planeta nejvíce podobná Zemi nazývá Erra, a ta je současně domovem Semjase, Quetzal, Pleija a Ptaah a představuje rovněž vlastní správní planetu Plejadisch-plejarische federace, jejíž spojenci se nacházejí až do vzdálenosti 6 miliard světelných let.

Aby se Plejaden/Plejaren mohli dostat do naší dimenze, vytvořili jejich dávní předkové před přibližně 52 000 lety v oblastech Plejaden v naší dimenzi takzvanou dimenzionální bránu, jež jim od té doby umožňuje střídat dimenze podle libosti. Tato dimenzionální brána se však používá také jako kanál pro přenos zpráv, takže Plejaden/Plejaren mohou mezi oběma dimenzemi permanentně udržovat komunikaci, a to bez časové ztráty, protože jejich komunikační signály jsou přenášeny na uměle/technicky zužitkované rovině duchovních energetických nosičů, díky čemuž rychlost přenosu prakticky nezná hranic a signál dosahuje miliardy světelných let vzdálený cíl v tom okamžiku, kdy je vyslán. Stejný komunikační systém existuje také ve vztahu ke všem příslušníkům Federace v ostatních cizích dimenzích, stejně jako ve vztahu k Askets národu ve Vesmíru DAL a k některým dalším tam žijícím národům, které jsou ve spojeneckém nebo přátelském svazku s Plejaden/Plejaren. Za tímto účelem byla mezi oběma sesterskými Vesmíry rovněž vytvořena dimenzionální brána, jež vznikla taktéž před cca 50 000 lety.

překlad: Jan Bayer, korektury: Ondřej Štěpánovský