Mise

Proč mimozemšťané nepřistanou zcela veřejně, např. před palácem OSN v Ženevě nebo před Bílým domem ve Washingtonu?

Důvody pro to jsou rozličné. Vlastní důležitost má ale důvod, který je zakotven v direktivě, že se Plejaden/Plejaren nesmějí žádným způsobem vměšovat do záležitostí lidstev na jakýchkoliv planetách a nesmějí se nechat poznat, pokud dotyčné lidstvo na jednu stranu samo v dobré míře neovládá kosmický let a na druhou stranu ještě po etické a humanistické stránce nedosáhlo normy závazné mírumilovnosti, lidskosti a kosmické sounáležitosti s veškerým životem. Takže se mimozemšťané z Plejaden/Plejaren nesmějí otevřeně a volně ukazovat a pohybovat.

Proč má zrovna »Billy« Eduard Albert Meier kontakty s Plejaden/Plejaren a jinak nikdo?

Důvod k tomu se nachází v tisíce let staré minulosti, kdy moje forma ducha existovala v lidech, kteří se zavázali k určité misi, a sice z vlastního rozhodnutí. Tato mise se stala pro celkové vědomí, které je přece schopno reinkarnace, společně s formou ducha dlouhodobým úkolem přes mnoho reinkarnací a tisíciletí, a sice až do dnešní doby. Přitom se celkové vědomí, které pochází z vyšších úrovní, přizpůsobilo nižším formám vědomí existujícím na Zemi, přičemž si však zachovalo schopnost zůstat přizpůsobeno také vyšším formám vědomí. A když tedy dnes, v Novém Věku, mohu udržovat kontakty s Plejaden/Plejaren, tak právě pouze proto, že moje forma celkového vědomí je schopna přizpůsobit se těmto ve vědomí a duchu vysoce vyvinutým mimozemšťanům. A to je možné pouze pro mě, aniž by tuto schopnost měli ještě nějací další lidé na Zemi, v důsledku čehož je pro jiné obyvatele Země také absolutně nemožné udržovat s Plejaden/Plejaren jakékoliv kontakty.

Moje forma ducha zůstala v běhu všech těch tisíců, resp. mnoha tisíců a milionů let přirozeně stále táž, kdežto celkové vědomí schopné reinkarnace se změnilo tak, jak je to právě dané a normální nezadržitelnou evolucí. Takže se tedy při každé reinkarnaci narodilo nové vědomí a tím tedy i nová osobnost, která už s předchozí osobností nemohla mít nic společného a to ani nikdy mít nebude. To však znamená, že je mylné domnívat se, že člověk s jednou určitou osobností může být ve dvou různých životech jednou a touž osobou. Jen a pouze forma ducha zůstává tatáž, kdežto osobnost vědomí se evolutivně mění, což ale neznamená, že se eventuálně nemohou objevovat zpětné vzpomínky na osobnosti z dřívějších životů.