Mise

Další důkazní materiál jsem mohl pořídit pomocí nahrávek bzučivých šumů, které nemohly být napodobeny ve vědeckých laboratořích ani tuctem syntezátorů. Dále jsem směl vyfotografovat laserovou pistoli a také s ní prostřelit díru do odumírající jabloně, která pak náhle zázračně začala opět kvést a od té doby nese rok co rok plody, čemuž tak předtím už nebylo.

Jako důkaz nesmíme opomenout ani různé svědky, kteří při kontaktech často směli přijít až do blízkosti kontaktních míst, mohli též zažít různé demonstrace paprskových lodí či je dokonce sami filmovat či fotografovat anebo je částečně mohli dokonce sami z dálky vidět.

Za důkazy je určitě možné považovat také velmi mnoho předpovědí mimozemšťanů, jež se týkaly dění na Zemi, a to jak v politickém, tak ve vojenském a lidském ohledu, přičemž však byly s děsivou přesností a s poskytnutím nejpřesnějších údajů předpovězeny také přírodní katastrofy atd., což bylo všechno písemně zaznamenáno a rozšířeno po celém světě.

Navzdory všem těmto důkazům se ti předhazuje, že jsi místo kosmických lodí fotografoval pouze malé modely atd. – Hovoří se také o dvojitém osvitu a jiných manipulacích. Co říkáš na takováto tvrzení?

Že jsou ve své směšnosti nepřekonatelná. Existuje dostatek svědků, kteří paprskové lodě či dokonce mimozemšťany samotné viděli nebo fotografovali, a ti také mohou dosvědčit, že jsem nikdy nevyráběl modely ani je nebral s sebou, když jsme společně jeli k místům kontaktu atd. Něco takového bych nikdy nemohl dělat ani tajně, protože by to moje žena nikdy nepřipustila. Takže se nepotřebuji bránit a závistivé hlouposti pomlouvačů se mohu jen smát. Další komentář je tedy zbytečný.

Jak se bráníš štvavým kampaním, které spouštějí osoby jako Američan Kal Korff, jednotliví zástupci MUFON nebo další?

Znám pravdu ohledně svých kontaktů a to mi úplně stačí jako obrana, kdybych se o nějakou snažil. Jelikož mé kontakty s Plejaden/Plejaren odpovídají skutečné pravdě, neshledávám nutným se bránit, ani se jakýmkoliv způsobem ospravedlňovat. Polopomatenci a zcela pomatení, jako např. jistí příslušníci MUFON nebo pomlouvač Kal Korff – kteří se mnou na jednu stranu ještě nikdy nepromluvili ani jedno jediné slovo či se mnou nikdy nebyli osobně v písemném styku a kteří jsou na druhou stranu jen ubozí, pomatení závistivci a rozumbradové, již stojí rádi ve světle veřejnosti – mě nerozčilují. Právě naopak; tak nějak jsem jim přes jejich lži a pomluvy ještě vděčný, protože svým negativním konáním přivedou mnoho lidí k tomu, aby se ohlásili u nás ve Středisku a dotázali se na skutečnou pravdu, v důsledku čehož se pak začínají zasazovat o pravdivost mých kontaktů s mimozemšťany.