Mise

Všichni tito lidé pak zpravidla požadují informace o všech těch, kteří mě osočují, nadávají mi do podvodníků nebo mě podvádějí, a proto písemně zaznamenávám intriky těchto zlomyslníků a pořizuji letáky, v nichž vysvětluji stav věcí a uvádím jej na pravou míru, abych tyto letáky potom poskytl všem těm, kteří se o to zajímají. To ale nepovažuji za ospravedlňování nebo za obranu, nýbrž pouze za účelnou důležitou informaci.

Ohledně mimozemšťanů však na Zemi skutečně existuje ohromné množství kontaktérských podvodníků, přičemž jsou mezi nimi i tzv. média a channeleři. Můžeme se dovědět tvé mínění, potažmo mínění Plejaden/Plejaren v této nemilé věci?

Ohledně domnělých kontaktů s Plejaden/Plejaren je všechno švindl, lež a podvod, neboť skutečně není na Zemi ani jeden jediný člověk kromě mě, který by byl schopen s nimi udržovat kontakt, a sice ani ve fyzickém, ani v telepatickém či empfindungsmässige1 ohledu. Ten, kdo tvrdí něco jiného, propadl lži, švindlu a taktéž podvodu – to je skutečnost, kterou Plejaden/Plejaren stále znovu vehementně potvrzovali během celého období, kdy jsem s nimi udržoval kontakty. Ovšem pravda, dříve existovalo pět osob, které měly s Plejaden/Plejaren vědomé impulzní kontakty, avšak tyto osoby již všechny zemřely.

Ani s jinými mimozemšťany neexistují ze strany pozemšťanů žádné osobní kontakty, takže jakákoliv jiná tvrzení jsou také jen lži, švindl a podvod; a je zcela jedno, jak se ty dámy a pánové – kteří tvrdí, že udržují kontakty s mimozemšťany nebo s duchovními či světelnými bytostmi atd. – jmenují a jaké mají tituly. To platí také pro média a channelery, kteří zpravidla nejsou nic jiného než zcela vědomí lháři, švindlíři a podvodníci anebo lidé trpící bludy, schizofrenici a psychopaté.

Odmítnout se oproti tomu nedají určité vyšetřovací kontakty, při nichž se určití mimozemšťané zmocní pozemšťanů, aby je prozkoumali a studovali, tedy právě vyšetřili. To však nemá nic společného s tím nesmyslem, že mimozemšťané způsobují pozemským ženám těhotenství a provozují s nimi sex atd. Tento nesmysl se hystericky šíří obzvláště v Americe, a to často spolu s bludným tvrzením, že mimozemšťané masakrují farmářům zvířata atd.

Mimozemská létající tělesa a dokonce jejich přistání jsou často pozorována a také filmována či fotografována, avšak záležitosti tohoto druhu nemohou být označeny jako kontakty, to musí být jasné. Kontakty skutečného druhu jsou pak jen ty, při nichž probíhá ústní nebo telepatická komunikace mezi mimozemšťany atd. a člověkem na Zemi. Toho však není žádný další člověk na Zemi kromě mě dosud schopen. Uvažme jen, že všichni ti lháři a lhářky, švindlíři a švindlířky, jakož i podvodníci a podvodnice, kteří tvrdí, že mají telepatické kontakty s bytostmi na Plejaden, by museli čekat tisíc let na odpověď, kdyby tam mohli vyslat telepatické poselství.