Mise

Odkud pocházejí mimozemské inteligence, se kterými udržuješ kontakty, a proč nás na Zemi navštěvují zrovna tyto?

Mimozemšťané, s nimiž udržuji kontakt, pocházejí ze souhvězdí Plejaden/Plejaren. Toto souhvězdí není však identické s Plejaden, které vidíme v naší časoprostorové struktuře ze Země ve vzdálenosti asi 420 světelných let, neboť ty jsou staré teprve okolo 62 milionů let a jakožto modrá horká slunce jsou absolutně neschopné nést život v jakékoliv podobě, tedy ani v čistě duchovní, ani v materiální. Plejaden/Plejaren mimozemšťanů existují v jiné časoprostorové struktuře, a sice v takové, která je o zlomek sekundy posunuta vůči té naší a kterou lze prolomit uměle vytvořenou dimenzionální bránou v oblasti pro nás viditelných Plejaden. Odtamtud je to pak ještě okolo 80 světelných let k souhvězdí Plejaren, jak mimozemšťané nazývají svůj domovský systém, což ale neznamená nic jiného než Plejaden, jak je označujeme my v naší řeči. Před o něco více než padesáti tisíci lety, když mimozemšťané našli souhvězdí Plejaren a jeho planety, jež také osídlili, nazvali toto souhvězdí ve své řeči podle Plejaden právě Plejaren, a to z toho důvodu, že se tyto Plejaren nacházely prakticky zrovna na druhé straně těch Plejaden, které známe tady na Zemi.

Plejaden/Plejaren nás na Zemi navštěvují, protože vykazují jisté spojení s určitou skupinou pozemšťanů, která přišla na Zemi původně ze systémů Lyry a Vegy, přičemž tyto systémy Lyry a Vegy jsou taktéž posunuty v čase a prostoru vůči těm, které jsou nám známé. Tito prastaří Lyřané a Vegané způsobili v nejranějších dobách na Zemi mezi pozemskými lidmi několik neštěstí, v jejichž důsledku se ztratilo Učení ducha a tím i způsob života lidí v souladu s Tvořením. Přitom však hrály roli ještě i jiné faktory, které neměly nic společného s Lyřany a Vegany, nýbrž s jinými mimozemšťany, kteří na lidech prováděli genové manipulace. Tito mimozemšťané pak přišli na Zemi a smísili se zde s ostatními, následkem čehož bylo dědičností a opakovanou dědičností nakonec zasaženo celé lidstvo na Zemi. Aby nyní Plejaden/Plejaren odstranili vzniklou škodu a chybné řízení, cítí se povinováni přinést pozemšťanům nezbytné učení a nutné informace, aby tak odstranili nejen škodu, již způsobili jejich přímí předci, nýbrž i škodu, kterou způsobily jiné inteligence. 

Můžeš nám říct, jak probíhá takový kontakt v praxi – dříve a dnes?

Kvůli kontaktům jsem musel během prvních let najezdit na mopedu často mnoho kilometrů po okolí, dokud jsem nakonec nebyl pod telepatickým vedením přiveden na nějaké nanejvýš opuštěné místo nebo na nějakou odlehlou lesní mýtinu. Tam na mě zpravidla již čekala přistálá paprsková loď anebo se po pár minutách objevila. Někdy trvalo několik hodin, než se tímto způsobem konečně uskutečnil kontakt, protože byli jednoduše pořád všude lidé nebo jsem byl sledován, a to jak za dne, tak v noci.