Mise

Někdy mi bylo povoleno vzít s sebou lidi, avšak ti potom museli čekat ve vzdálenosti minimálně 500 metrů od místa kontaktu; zato ale často viděli přílet nebo odlet paprskových lodí nebo dokonce mohli vidět letové demonstrace či demonstrace spalování energie.

V pozdější době, když jsme již bydleli v Semjase-Silver-Star-Center, jsem byl už jen zřídka posílán kvůli kontaktu do lesů, nýbrž jsem byl zpravidla jednoduše teleportován/přenesen do paprskové lodi, přičemž se to tu a tam přihodilo i tak, že jsem byl teleportován ze středu skupiny lidí. To mohou různí lidé dosvědčit stejně jako mohou dosvědčit i skutečnost, že různí členové skupiny viděli vícekrát při různých příležitostech paprskové lodě nebo jejich demonstrace anebo dokonce mimozemšťany samotné.

V posledních letech, a sice od roku 1982 – poté, co jsem utrpěl těžké zhroucení, které poškodilo celé mé zdraví a ze kterého jsem se jen s krajní námahou jakž takž znovu zotavil, a v následujících letech až do roku 1989 jsem byl blíže smrti než životu – mě pak Plejaden/Plejaren navštěvovali přímo tím, že se teleportovali do mé kanceláře nebo rovnou ke mně, když jsem byl někde venku sám.

Jak dlouho trvá Plejaden/Plejaren kosmický let z jejich domovských světů na Zemi a jak vůbec dokážou zdolat tuto astronomickou vzdálenost kolem 500 světelných let?

Na začátku kontaktů trval přílet z časoprostorové struktury té dimenze, jež se nachází na druhé straně Plejaden viditelných ze Země, kolem sedmi hodin. Časem se doba příletu zredukovala na 7 minut, protože se technika dále vyvinula. Nejnovější podoba možnosti cestování vypadá tak, že lze každou libovolnou vzdálenost v celém Vesmíru použitím transmiterů překlenout absolutně bezčasově a skutečně bez jakékoliv časové ztráty.

Během počáteční doby používali Plejaden/Plejaren ještě paprskové, tachyonové a antihmotové pohony, z nichž dva posledně jmenované dosahovaly mnohanásobné nadsvětelné rychlosti, díky níž bylo možné v krátké době překonat obrovské vzdálenosti. Tyto techniky jsou i nadále zachovány vedle nejnovější možnosti cestování s transmitery, díky nimž lze prakticky na metr přesně naprogramovat cílové souřadnice a cíl může být dosažen bez ztráty času.