Výňatek z č. 50

Další odpověď na ustrašené otázky ohledně mayského kalendáře a 21. prosince 2012 (M. B. č. 50 / listopad 2009)

Výňatek ze 479. kontaktního rozhovoru z 5. září 2009

Billy: Jak víš, zodpověděl jsem v bulletinu jednu otázku ohledně mayského kalendáře. Ačkoliv jsem zůstal věcný, přišly teď další otázky, protože určití lidé zkrátka ze všeho nechápavě panikaří a představují si děsivé scénáře. Je to prostě k zbláznění, protože mnoho lidí jednoduše nedokáže podaná vysvětlení atd. chápavě zpracovat a propadá kvůli hloupým myšlenkám a fantaziím strachu a panice. Proto si myslím, že se v listopadovém mimořádném bulletinu ještě jednou vyjádřím k mayskému kalendáři a znova vysvětlím, že i rok 2012 bude rokem jako každý jiný předtím i potom. Ačkoliv se v roce 2012 odehrají velké události, nejsou zaměřené na zánik světa a podobné nesmysly. Přestože se příroda po stránce klimatu i v jiných ohledech vinou člověka chová nezvykle a lze očekávat velké přírodní katastrofy, probíhá všechno v rámci, v němž nemá zánik světa žádné místo. V zásadě se přírodní katastrofy přirozeně stupňují, avšak to není už notnou dobu nic mimořádného. A co nastane ohledně sluneční aktivity, která v roce 2012 dosáhne svého jedenáctiletého cyklu, to vlastně taky není nic nezvyklého, odhlédneme-li od toho, že tentokrát půjde o velmi silnou fázi. A jak jsem již zmínil ve své odpovědi v bulletinu, přinese rok 2012 ohledně mayského kalendáře celou řadu zcela mimořádných událostí. K tomu jsem napsal následující:

»… k čemuž přispěje i centrální hvězda našeho systému, tedy Slunce, protože na povrchu Slunce dojde k ohromným výbuchům a budou vyvolány sluneční bouře, které budou velice intenzivní a ovlivní též geomagnetickou rovnováhu Země. Silné rentgenové záření, které bude dopadat na Zemi, může způsobit velmi silné výkyvy magnetického pole. A následkem geomagnetických bouří mohou zkolabovat elektrické sítě a všechny elektronické přístroje, tedy i satelity, přičemž velké škody nebo úplný výpadek může utrpět rovněž Mezinárodní vesmírná stanice ISS. Tyto solární bouře mohou vést k obrovským přírodním katastrofám, jakož i v nejhorším případě k přepólování magnetického pole Země. Avšak je třeba také říci, že takovéto sluneční bouře se formují ke svému vrcholu v přesném rytmu každých jedenáct let, což je tedy normální, přičemž v roce 2012 k tomu může dojít s mimořádnou intenzitou. Země bude tedy zajisté pod silnou palbou tvrdého záření, což se může též velmi nepříznivě odrazit na ozonové vrstvě Země. V důsledku celého procesu, který z toho vznikne, se mohou utvářet oxidy dusíku a na celém světě kyselé deště, což může mít zlé a zničující důsledky pro celé rostlinstvo. Mocné sluneční erupce mohou vést na Zemi k dalším velmi zásadním klimatických změnám, a tím pádem také k obrovským suchům, výkyvům počasí, vulkanickým výbuchům, zemětřesením, neúrodám, a tudíž ještě k větším hladomorům, než jaké existují už dnes. Kromě všeho zmíněného přinese rok 2012 ještě další nepříjemnosti, mezi něž patří např. dosud ještě neznámý, neviditelný, temný a obrovský kosmický poutník, který hrozí z okraje našeho slunečního systému a jenž by mohl ve vztahu k Zemi napáchat mimořádně velké pohromy. A pokud by k tomu skutečně mělo dojít, tak by se skutečnost jeho existence otevřeně prokázala až asi od roku 2010 nebo 2011, jestli vůbec, protože existuje také možnost, že kolos ›temně‹, a tedy nezjistitelně proletí kolem. Mimoto budou v roce 2012 hrozit nejrůznější nemilé intriky s ohledem na nepokoje, závažné válečné akce v celosvětovém měřítku, stejně jako stále se stupňující zvrhlosti a extrémy v lidském chování, přičemž všechny tyhle záležitosti budou obzvláště zlé.«