Výňatek z č. 13

Čtenářská otázka

HAARP: Tak zní zkratka pro americký vojenský objekt, který pomocí obřích polí antén ovlivňuje ionosféru. Amíci pokrytecky uvádějí, že za pomoci tohoto zařízení pozorují zemskou kůru. Jak ale kontrují znepokojení obyvatelé v oblasti anténových zařízení, je jejich skutečným cílem globální manipulace s počasím. Víš o tom něco?

Franco Chelini / Švýcarsko

Odpověď

HAARP je zkratka pro »High Frequency Active Auroral Research Program«, česky »Vysokofrekvenční aktivní aurorální výzkum«. Za tím se skrývá projekt Američanů, který může způsobit větší katastrofu na lidstvu než výroba atomové bomby. V rámci projektu HAARP se ve skutečnosti staví testovací zařízení, s nímž může být vedena bitva ve stylu science-fiction. Jedná se o doslova šílený pokus, neboť je přece v plánu ostřelovat nebe energetickými paprsky, k čemuž má právě sloužit tento obří anténový komplex, který se skrývá za nevinným označením HAARP.

Tyto energetické paprsky jsou ionosférou vrženy nazpět v podobě elektrických vln extrémně nízké frekvence (ELF), čímž se pak se tyto vlny mění v zákeřnou zbraň:

  1. ELF-vlny vnikají do mozků lidí a zvířat, pokud jsou na ně zaměřeny, což oběti, resp. lidi nejen vyřadí z akce a   učiní neschopnými boje, ale rovněž je přivede k šílenství. ELF-vlny ale armáda využívá i v jiných ohledech, neboť pronikají dokonce i kamennými a ocelovými zdmi atd.
  2. ELF-vlny zlepšují rádiový kontakt dokonce i v masivních bunkrech a jaderných ponorkách atd.
  3. ELF-vlny pronikají i do zeminy a mohou tak vystopovat skryté bunkry.
  4. ELF-vlny mohou dále vysledovat a lokalizovat raketové střely, letadla i jiná letová tělesa, a to i za zakřiveným zemským povrchem.
  5. ELF-vlny mají schopnost zablokovat veškerou elektroniku a rozhlas.

To vše je však pouze jedna stránka techniky HAARP, neboť přinejmenším stejně znepokojivé jsou i potenciální vedlejší následky, které musí být brány v potaz. Skutečností totiž je, že dosud nikdo netuší, jak ionosféra zareaguje, až bude prohýbána energetickými paprsky. Je nutno uvážit, že je ionosféra velmi citlivá. Spolu s ozónovou vrstvou stíní Zemi a všechen pozemský život před smrtícím zářením z kosmu. Je veskrze myslitelné, že dodatečné energetické záření způsobené HAARPem by tento citlivý systém mohlo nejen narušit, ale i zničit, což přirozeně platí i pro ozónovou vrstvu.