Slovo o Billym a jeho práci

Už hodně se napsalo o Eduardu Albertu Meierovi zvaném »Billy«; leckdy nic lichotivého, natož potom objektivního. Každý člověk má jaksi svou vlastní subjektivní představu, co či především kdo Billy Meier je. Málokteří ho znají osobně, a pokud už jej znají, tak ne dost dobře, aby si o něm mohli utvořit nestranné mínění.

Většina si ho spojuje s UFO, což se také zprvu nejvíc nabízí, protože jeho UFO fotografie jsou celosvětově známé. Avšak tato záležitost s UFO ustupuje čím dál tím více do pozadí a stále zřetelněji vychází najevo jeho hlavní činnost: Billy je muž pera, spisovatel, který už napsal tisíce stran, a sice nikoliv jen při tvorbě románů – ačkoliv už také některé napsal –, nýbrž při tvorbě spisů, jež svým obsahem podněcují myšlení a které dávají každému člověku popud, aby si kladl stále více otázek a tím také dospěl ke stále více odpovědím. Billy je autorem desítek knih, které jsou napsané v překrásné a srozumitelné řeči. Jeho řádky nás přivádějí do světů, o kterých se nám zatím ani nesnilo. Dává potravu našim snům a naši fantazii nechává válet kotrmelce tím, že se dotýká a rozechvívá struny našeho nitra, které bychom sami možná nikdy neobjevili.

Billy je autor mnoha zajímavých knih, které jsou hodné přečtení. Jak to, že to většina lidí nezpozoruje? Definují si Billyho pouze na základě jeho fotek UFO a na základě toho, jestli jsou pravé či nikoliv. To je ryzí plýtvání časem. Tito lidé nevidí a nevědí, že Billyho úloha a hlavní zaměstnání spočívá v psaní a učení. A to činí tak mistrně a s takovou obratností, že každá věta sedí a je obsahově správná, a to už při prvním napsání, aniž by následně byly nutné ještě korektury vět a obsahu. Tohle jen tak nenapodobí žádný z takzvaných spisovatelů, kteří pilují a upravují své knihy po celá léta, než je konečně zveřejní. Místo toho Billy napíše knihu zpravidla za pár týdnů nebo za dva až tři měsíce, a sice s hodnotným obsahem.

Billy vykonával velmi mnoho různých činností v rozdílných profesích, aby nakonec nad tou nejtěžší a nejnáročnější prací doslova zůstal sedět. A to ke štěstí všech lidí, kteří čtou a studují jeho knihy a jsou vděční, že jsou díky němu sepsány a zaznamenány všechny tyto nekonečně velké poklady.

Eva Bieri, Švýcarsko

překlad: Jan Bayer, korektury: Ondřej Štěpánovský