Billy Meier sám o své misi

Můj zcela specifický zájem platil již od nejútlejšího dětství životu ve všech jeho oblastech. K tomu patřily také souvislosti s přírodou a vůbec se vším Tvořivým, což přirozeně také zahrnovalo hluboké filozofické aspekty. To Tvořivé samo o sobě – ba především to Tvořivé – pro mě mělo zcela mimořádnou hodnotu, takže pro mě představovalo mou nejhlavnější myšlenkovou oblast. Tak jsem se tedy při každé možné příležitosti pohružoval do těchto velice rozsáhlých oblastí a narážel jsem na otázky, které mně dospělí nedokázali zodpovědět – anebo jen zčásti či vždy neuspokojivě –, až jsem pak ony odpovědi vždy nalézal sám, vypracovav si je sám ze sebe, avšak stále častěji se také stávalo, že mi odpovědi zprostředkovaly různé inspirativní síly.

Tak neustále rostly mé vědomosti o tom Tvořivém, o duchu a vědomí, jakož i o tvořivých zákonech a doporučeních, z čehož vyplynulo, že se tyto věci staly převládající součástí mého života. To potom vedlo k tomu, že jsem si uvědomil sebe samotného a rozeznal, že musím v tomto směru zde na Zemi vyplnit misi, která je velice důležitá pro evoluci pozemšťanů po stránce ducha a vědomí. Začal jsem tedy odůvodňovat tuto skutečnost a zjistil jsem, že jsem vykonával tuto misi již po mnoho milionů, ba miliard let v běhu bezpočtu reinkarnací. Rozpoznal jsem, že jsem byl učený a poučený zvěstovatel ve věcech »Učení ducha«, »Učení vědomí«, »Učení tvořivě-přírodních zákonů a doporučení« a »Učení evoluce« atd. A touto cestou jsem se musel vydat. Musel jsem jít cestou naplnění této mise, avšak k tomu jsem nejprve potřeboval velkou pomoc od bytostí, jež nebyly pozemské povahy, nýbrž měly povahu vysoké formy ducha, jakož i povahu materiálně-mimozemskou. V průběhu času se tedy událo, že se mi této pomoci dostalo, takže jsem mohl začít plnit svou misi. A tato pomoc přišla, když jsem byl ještě malý chlapec, který ještě ani nechodil do školy. Přišla z hlubin Vesmíru v podobě mimozemšťana, který byl mým prvním vyšším učitelem a jehož prostřednictvím jsem v krátkém čase získal nesmírné vědomosti ve vztahu k Tvoření, jeho zákonům a doporučením, jakož i ve vztahu k přírodním zákonům, faktům a souvislostem ducha a materiálního vědomí atd.

V běhu času jsem poznal minulou historii své formy ducha, která se jakožto nová osobnost po mnoho miliard let a reinkarnací objevovala stále znovu na různých světech v různých galaxiích v dalekém Vesmíru, a sice coby učitel a vykonavatel mise ve věcech Učení ducha, ve věcech Tvoření, života, tvořivě-přírodních zákonů a doporučení a evoluce. Rozpoznal jsem, že nejdávnější osobnost mé formy ducha nesla jméno Nokodemjon a že již vstoupila do čistě duchovní roviny Arahat Athersata, odkud se však navrátila zpět do materiálních světů a započala svou výukovou misi, jež trvá dodnes a jež bude trvat ještě velmi dlouhou dobu. V průběhu dalších reinkarnací se stával Nokodemjon, resp. jeho forma ducha, jinými osobnostmi, které se jmenovaly např. Henok a Henoch atd. a které se až do dnešní doby stále znovu rodily jakožto nové osobnosti, přičemž však forma ducha zůstala neustále tatáž. A tak současné, prozatím poslední znovuzrození této formy ducha představuje moji osobnost »Billyho« Eduarda Alberta Meiera, jenž mezi pozemšťany coby zvěstovatel Nového Věku opět vyučuje Učení ducha a jenž je na Zemi kontaktní osobou s lidmi mimozemského původu – a sice s mimozemšťany, kteří se ve své vlastní řeči sami nazývají Plejaren, kdežto v pozemských jazycích jsou nazýváni Plejaden. Jejich domovské světy jsou Plejaren, resp. Plejaden, jež se nacházejí ve vzdálenosti asi 80 světelných let od našeho známého souhvězdí Plejaden, a to na jeho druhé straně, tedy v jiné vesmírné dimenzi, v jiné časoprostorové struktuře, jež je o zlomek vteřiny posunuta vůči našemu Vesmíru. Souhvězdí Plejaden, nacházející se v našem Vesmíru v souhvězdí Býka, je totiž se svým stářím 62 milionů let ještě příliš mladé a ve své podobě planoucích ohnivých koulí není schopno nést žádné materiální či nemateriální formy života – ani ony čistě duchovní.

 

překlad: Jan Bayer, korektury: Ondřej Štěpánovský