Billy Meier – ani guru ani velký mistr!

Mnoho lidí má při hledání »své« pravdy bohužel ve zvyku orientovat se na idoly, svaté, vůdce, duchovní bytosti, média, mimozemšťany, guruy, modly anebo na všelijaká jiná imaginární božstva. Být napojen na kanál (channel), tedy mít kontakt či spojení na onom světě s různými zemřelými, s nějakým duchovním vůdcem anebo se strážným andělem, je dnes již skoro povinnost každého »dobrého« esoterika. Víkendové semináře typu »Najdi sám sebe« – jakkoliv jsou pochybné a nestydatě drahé – pod vedením »obdařených« a »osvícených« lektorů, ba samotných údajně reinkarnovaných mimozemšťanů či »vtělenců« (walk-ins), přišly do velké módy.

V Novém Věku lidé touží nalézt své tvořivé kořeny, svůj domov v »duchu« a ve vědomí, a hodit přes palubu staré kultovně-náboženské zpátečnické přežitky. Náhle rozeznávají, že to či ono falešné kultovní náboženství vytváří závislost a zotročuje člověka, a dospívají tak k novým horizontům a novým znalostem.

Je paradoxní, že mnoho lidí – navzdory všem nově získaným poznatkům a znalostem – nehledá svou svobodu v sobě samých či ve světě vlastních myšlenek a vlastního vědomí, nýbrž v otevřené náruči nových kultovních učitelů, v neprůhledných esoterických sdruženích anebo v kulticko-sektářských pseudoučeních či bludných názorech samozvaných mistrů všeho druhu. Mimozemšťané jsou znovu masově povyšováni na nové bohy a lidé, kteří tvrdí, že jsou v kontaktu s mimozemšťany, se stávají vyvolenými či »obdařenými« – a to i tehdy, když jejich údajné kontakty spočívají na lži a podvodu. Tak se rodí nový, moderní obraz světce: »UFO-kontaktér«. Co je pro mnoho lidí věřících v UFO, provozovatele UFO-kultů a UFO-sektáře údajně velké požehnání, to se pro jejich odpůrce pochopitelně mění v novou nadávku »UFO-guru«.

Jak se v případě Billyho Meiera dalo předvídat a jak mimozemšťané již v nejranější době vysvětlili, tak i jeho by mnoho lidí rádo vidělo a vynášelo do nebes jako velkého mistra, svatého nebo gurua.