FIGU v kostce

  1. Jsme pro veškerý pokrok na jakémkoliv poli a ve všech vědních oborech, pakliže tento pokrok zaručuje, že probíhá v etické a pozitivně-evolutivní podobě.
  2. Veškeré aktivity FIGU jsou hrazeny dobrovolnými dotacemi ve formě měsíčních a ročních příspěvků, jejichž výši určují samotní členové, a dobrovolnými solidárními příspěvky osob ve FIGU i mimo FIGU.
  3. Spolek FIGU zveřejňuje rozsáhlý písemný materiál ve vlastním nakladatelství a ve vlastní distribuci (Wassermannzeit-Verlag/nakladatelství Věk Vodnáře), jakož i v cizích nakladatelstvích.
  4. Žijeme podle přesvědčení, že pouze vyvážená strava (zelenina, ovoce, bobulovité plodiny, obilniny, maso a jiné živočišné produkty atd.) zajišťuje zdravý způsob života a zdravý vývoj (psychický, fyzický i po stránce vědomí).
  5. Každý člen FIGU se angažuje ve spolku FIGU zcela dobrovolně tím, že poznává tvořivě-přírodní zákony a doporučení a uvědomuje si a realizuje vlastní zodpovědnost i plnění povinností za účelem blaha a pokroku sebe samého, celého lidstva i všeho života.
  6. Zastupujeme mínění, že člověku je dán život proto, aby jej žil evolutivně zcela v rámci vlastní zodpovědnosti a všech ostatních lidských povinností, přičemž nemá žádné oprávnění se tomuto vyhnout, a to ani tím, že odmítne zodpovědnost, ani tím, že spáchá vraždu či sebevraždu, ani tím, že se jednoduše bude zdráhat splnit povinnosti života.

* Německé slovo »das Gebet« sice znamená v překladu do češtiny »modlitba«, avšak význam tohoto slova v terminologii FIGU nemá nic společného s modlením se k modle, k Bohu atp. V případě slova »das Gebet« se jedná prakticky o oslovení, resp. prosbu ve smyslu meditace, již člověk směruje na vlastní vědomí, aby na základě kauzality dosáhl požadovaného efektu. Prosíme čtenáře, aby vzali v potaz skutečnost, že pro porozumění všem detailům a nuancím ve spisech FIGU je nutno vycházet jen z německých originálů – pozn. překl.

** Aktivní aliance byla mezitím zrušena – pozn.překl.

překlad: Jan Bayer, korektury: Dana Rašínová, Ondřej Štěpánovský