FIGU v kostce

 1. Jsme proti tomu, že jednotliví lidé zaujímají mocenské a lid ovládající pozice (diktatura atd.) a mohou se tak oddávat lačnosti po moci a po vládnutí, a jsme tedy proti jakýmkoliv náboženským, sektářským, fanatickým, diktátorským, vojenským a radikálním národním vůdcům.
 2. Odmítáme veškerý extremizmus ideologické, politické nebo náboženské podoby, stejně jako všechen fundamentalizmus, terorizmus, anarchizmus, dogmatizmus, fanatizmus a všechno, co se ubírá podobným či stejným směrem.
 3. Jsme proti všem náboženským, vojenským a politickým výtržnostem a násilnostem a odmítáme též všechny formy agresivního jednání.
 4. Jsme proti revolucím a válkám jakéhokoliv druhu, pokud se nejedná o ryze obranné formy pro vytvoření pokroku a míru.
 5. Jsme proti jakémukoliv chemickému nebo biologickému válčení a zamořování, stejně jako proti pokusům s atomovými zbraněmi, proti používání atomových zbraní (i komerčnímu) a proti veškeré atomové energii (jakmile bude možné se obejít bez atomových elektráren, což bohužel v současnosti ještě není možné v důsledku spotřeby energie, jež vzniká razantně rychle stoupajícím počtem lidstva a kvůli nedostatku lepších možností tvorby energie).
 6. Jsme proti a bojujeme proti každému dalšímu podněcování přelidnění.
 7. Jsme proti a bojujeme proti veškerému mučení a proti všem trestům smrti.
 8. Jsme proti a bojujeme proti kulturní a rasové nesnášenlivosti.
 9. Jsme proti a bojujeme proti veškeré diskriminaci a zneuctívání žen.
 10. Jsme proti a bojujeme proti jakémukoliv týrání a zneužívání dětí.
 11. Jsme proti a bojujeme proti veškerému týrání zvířat a proti jakémukoliv chovu zvířat v obytných prostorách.
 12. Jsme proti a bojujeme proti jakémukoliv ničení přírody, proti zbytečnému a přírodě škodlivému vylesňování i proti jakémukoliv znečišťování a ničení vodstev.
 13. Zavrhujeme veškerý obchod s lidmi, veškeré otroctví, ujařmování a jiné podrobování a bojujeme proti němu.
 14. Odmítáme jakékoliv vykonávání moci nad ostatními, neboť každý člověk má pravlastní právo na svobodu, která nesmí být omezována mocí někoho jiného. Odmítáme taktéž princip finanční moci, princip náboženské moci i princip politické a vojenské moci.