FIGU v kostce

 1. Nemáme žádného »kmenového apoštola« či jiného člověka, který by fungoval jako reprezentant nějakého Boha, nějaké svátosti nebo Tvoření. Každý člověk je sám zodpovědný za úplně všechno své konání, jednání a život, aniž by nad ním stál nějaký Bůh, svátost nebo Tvoření, které by mu říkalo, co je dobré či zlé, respektive špatné či správné, respektive negativní či pozitivní.
 2. Nevykonáváme žádné »svaté zpečetění«, a tak se tedy distancujeme od žehnání (»vůle boží«) v nábožensko-kultovní podobě.
 3. Neprovádíme žádné křtění (»vymítání ďábla«).
 4. Neslavíme ani bohoslužby, ani svaté přijímání (které smějí podle křesťanského náboženství údajně přijímat pouze lidé »zpečetění« = požehnaní).
 5. aacute;me žádná dogmata a žádnou doktrínu a ani podle nich nežijeme.
 6. Neučíme žádné spasení od hříchů, nýbrž učíme, že každý člověk musí žít ve vlastní zodpovědnosti a sebeodpovědnosti a musí se řídit tvořivě-přírodními zákony a doporučeními.
 7. Odmítáme nábožensko-kultovní bludné učení o hříchu a odpykání, neboť z evoluce vyplývá, že žádný člověk není bezchybný, a tudíž se každý člověk musí učit v každém ze svých životů. Učit se ale znamená dopouštět se chyb, které člověk musí poznávat a odstraňovat, aby pokročil vpřed. Je tedy mylné tvrdit, že když se člověk dopouští chyb (»hříchů«), tak se jich musí prostřednictvím nějakého trestu (odpykání) zase zbavit – lhostejno, zda v současném nebo v nějakém dalším životě (= boží soud/karma atd.). (Prohřešky vůči trestnímu právu nejsou pouhé chyby, nýbrž trestná jednání podle lidského zákonodárství.)
 8. Nejsme žádný kult a žádná sekta a v našich řadách netrpíme ani mesiášstvím, ani omezeností vědomí (duševní omezeností), ani nejsme v zajetí fanatizmu.
 9. Tolerujeme každý světský nebo náboženský myšlenkový směr nebo směr víry, což ale neznamená, že s ním musíme souhlasit. Ve FIGU neexistují žádné náboženské nebo kultovní směry myšlení nebo víry, ani se neprovádějí žádné kultovně-náboženské rituály.
 10. Namísto modliteb jsou prováděny meditace, a tudíž prosby, které jsou směrovány na vlastního ducha nebo na Tvoření, nepředstavují nic jiného než meditace.
 11. Nestavíme se proti úřadům a státu, a neodmítáme tedy ani vojenskou službu pro účely obranné armády.