FIGU v kostce

 1. Jsme proti každému nelogickému násilí; jsme tedy rovněž proti veškerému násilí ve jménu Boha, ve jménu svatého, nějaké sekty, režimu, jiných sil anebo náboženství.
 2. Jsme proti žehnání a posvěcování zbraní, válek a revolucí a stejně tak proti všemu agresivnímu nebo smrtícímu jednání ve jménu náboženství, sekt, božstev, svatých nebo lidí bažících po moci atd., atp.
 3. Jsme pro absolutní vnitřní a vnější svobodu člověka, která nesmí být žádným způsobem okleštěna nebo potlačena, a to ani státními vyhláškami či zákony, ani školami, institucemi, náboženstvími, sektami či zvláštními skupinami libovolného druhu a právě tak ani vojsky či jakýmikoliv světskými mocnáři.
 1. Víme a jsme toho přesvědčení, že v celém Vesmíru to není jen samotná Země, která byla oseta a obdařena životem, nýbrž že lidé a jiný život existují také na jiných světech mimo Zemi a mimo SOL-Systém (= pozemskou sluneční soustavu).
 2. Nejsme ochotni jakýmkoliv způsobem misionářsky propagovat záležitosti, které reprezentuje FIGU, nýbrž naše učení, názory a způsob myšlení zastupujeme před těmi lidmi, kteří k nám přicházejí z vlastního popudu a kladou otázky.
 3. Jsme přísně proti jakémukoliv zneužívání drog, léčiv a alkoholu.
 4. Naším principem není »žít a nechat žít«, nýbrž »žít a pomáhat žít ostatním«.
 5. V rámci FIGU nejsme v žádné podobě činní v politice.
 6. Jsme proti veškerému náboženskému, světskému a fanatickému sektářství všeho druhu, jež ovládá lidi a ničí psychiku, tělo i člověka.
 7. Naše učení a způsob myšlení jsou zaměřeny na reinkarnaci/znovuzrození, a sice ve smyslu evoluce skrze materiální život až do fáze stání se čistým duchem a pozdějšího stání se jednotou s Tvořením samotným.
 8. Usilujeme o vědomosti, lásku, harmonii, moudrost a evoluci, avšak nikoliv o moc, peníze a bohatství.
 9. Poskytujeme psychologickou pomoc pro život a v rámci »Aktivní aliance«** podle našich možností také věcnou pomoc pro ty, kteří trpí nouzí. (Dary z »Aktivní aliance« jsou vynakládány v plném rozsahu na účely pomoci, poštovné a balné, takže nevznikají žádné vedlejší provozní výdaje či mzdové a administrativní náklady. Veškeré práce v celé sféře FIGU vykonávají všichni členové bezplatně.)
 10. Veškeré vlastnictví spolku FIGU (statky, majetek, finance) je obecným a společným majetkem všech členů. Nic tedy nepatří do vlastnictví jednotlivým osobám.