Výňatek z č. 77

Čtenářská otázka

Jakého druhu bylo UFO, které bylo minulé pondělí pozorováno nad Brémami? A jak je to ohledně UFO, jež bylo fotografováno u ISS (Mezinárodní vesmírné stanice)?

U. Häusermann, Německo

Odpověď:

Tuto otázku jsem hned po Vašem telefonátu 9. ledna 2014 projednal s Ptaah, přičemž se odvinul následující rozhovor, který překládám jako odpověď:

Výňatek z 578. oficiálního kontaktního rozhovoru z 9. ledna 2014

Billy ... Ale ještě něco jiného: V Německu, resp. v Brémách, se poslední pondělí, 6. ledna, opět postaralo o rozruch jedno pozorování UFO. V této věci jsem již dostal telefonický dotaz, odkud tento pozorovaný objekt pochází. To samozřejmě nevím, a proto se tě tážu, zdali bys to nemohl vysvětlit. Z internetového vydání časopisu FOCUS jsem vykopíroval následující zprávu:

Vyšetřování policie a Německého spolkového úřadu letecké bezpečnosti (DFS) běží na plné obrátky poté, co byl nad Brémami spatřen neznámý létající objekt. Informace obyvatelstva a jeden pořízený snímek mají přinést bližší informace. Co stojí za tímto UFO?

Při vyšetřování UFO nad Brémami policie prověřuje minimálně 25 zpráv z veřejnosti. Občané se hlásili telefonicky i e-mailem a podávali zprávy o svém pondělním pozorování neznámého létajícího objektu, uvedla ve středu mluvčí policie, Kirsten Dambeková. Domnívám se, že přijde ještě více zpráv. Dorazila také jedna fotografie. Její použitelnost však až do brzkého odpoledne byla sporná. Mezitím vysvětlila mluvčí brémské policie FOCUS Online, že obrázek neprozrazuje žádné zvláštní detaily. Je na něm vidět jen noční obloha a krásné střechy brémských domů.

Policie při svém vyšetřování spolupracuje s Německým spolkovým úřadem letecké bezpečnosti (DFS). Letecký navigátor v kontrolní věži na letišti v Brémách si v pondělí večer povšiml na radaru blikání a při pohledu ven pak spatřil létající objekt s pozičními světly. I dva policisté viděli na nebi cosi, co se podobalo vrtulníku. Kvůli záhadnému případu byla přesměrována trasa jednoho letu, jeden další let byl zrušen. Odkud létající objekt pocházel a co přesně ztělesňoval, je dosud zcela otevřené. Ani policejní vrtulník přivolaný z Dolního Saska a ani pozemní hlídka onoho pondělního večera nic nenalezly.

Video: Záhada neznámého letového objektu v Nasa (FOCUS Online: Nasa celé hodiny v neklidu: Záhada neznámého letového objektu vedle ISS)

U tohoto popisu byla také fotografie ISS, vedle níž se vznáší větší neidentifikovaný objekt. Zdali je tato fotka pravá nebo jde o falzifikát, to nevím. Máš ohledně této fotografie a pozorování v Brémách nějaké informace?

Ptaah  Obě události jsou mi neznámé. Již dříve jsem ti přece řekl, že nad Zemí ani v blízkém či vzdáleném vesmíru neprovádíme žádný totální dozor. Pokud se ohledně obou těchto hlášení nejedná o šarlatánství, což je v takovýchto případech žel časté – např. pomocí zfalšovaných obrázků, které lze dnes na počítačích bez větších problémů a velmi snadno vyrobit, což se také velmi často děje, anebo v rámci koníčků, zábavy či šarlatánství použitím modelů balónů, vzducholodí a jiných letových strojů, které mají předstírat UFO –, pak lze zajisté hovořit o neznámých letových objektech, pokud je nelze identifikovat. K pozorování UFO patří rovněž přirozené jevy a tajné vojenské letové stroje pozemského původu. Dále musejí být však brána v potaz a zohledněna i ona nám cizí čtyři uskupení, která za výskyty UFO mohou být zodpovědná. Přitom musí být uvedeno především ono uskupení, jímž jsme se v poslední době z určitých důvodů podrobněji zabývali. A jak jsem ti vysvětlil již při našich posledních dvou rozhovorech, tak je ono uskupení obzvláště aktivní, a to jak v evropském letovém prostoru, tak i na celém světě, takže by mohlo být velmi dobře možné, že s ním obě jmenované události souvisely. To ovšem pouze za předpokladu, že příčinou nebyl klam, falzifikát, šarlatánství ani žádný tajný vojenský letový přístroj. Ono zmíněné nepozemské uskupení vykazuje podle našeho názoru nepřímou spojitost s mnoha neidentifikovanými letovými objekty, které se na Zemi odedávna stále znovu vyskytovaly a byly pozorovány, o čemž se také v našich análech nachází mnoho záznamů. Zajímavé jsou výklady našich análů, které uvádějí, že ze své strany jsme v pozemském letovém prostoru pozorovali nepozemšťany a činili o nich zjištění již více než 5000 let, přičemž tato zjištění se shodují s tím, co jsme pozorovali v posledních desetiletích. Z našich análů však také plyne, že jsme se odjakživa bránili jakémukoliv kontaktu s těmito cizinci, a to z toho důvodu, že jsme nedisponovali žádnými technickými možnostmi, jak se k nim nepozorovaně a nepovšimnutě přiblížit a objasnit, co jsou zač a odkud pocházejí. Nemohli jsme tedy ani objasnit, zda pro nás Plejaren a naši Federaci ze strany těchto nepozemšťanů vychází nějaké nebezpečí anebo nikoli, a proto jsme si od nich od těch dob vždy zachovávali odstup a ani se nepokoušeli o kontakt. 5000 let se ti může zdát jako velmi dlouhá doba, ale s ohledem na všechny okolnosti a bezpečnost našich národů a členů Federace to není podstatné. Nezbytné objasnění jsme byli s to zrealizovat až díky technice, kterou nám poskytli Soňané (Sonaer). Díky ní jsme byli schopni objasnit, že ze strany těchto cizinců lze nebezpečí pro nás Plejaren i členy naší Federace vyloučit, a také to, že nejsou schopni proniknout do naší časoprostorové struktury. Počínali jsme si tedy vůči nim i v nové době zdrženlivě, jednak na základě informací ze svých análů, jednak i v důsledku svých direktiv, ale rovněž i s ohledem na vývojový stupeň jejich dosud velmi nedostatečné techniky a jejich chování. Tak jako jsme jim neprozradili svoji přítomnost a nevyhledávali s nimi žádný kontakt, tak se vůči nim budeme chovat i v budoucnu.

Billy  Zajímavé. O tom jsi mi nikdy nic neřekl a ani tvá dcera Semjase či Quetzal o tom nikdy nehovořili. Z toho důvodu je to pro mě celé úplně nové a ani já jsem nevěděl nic o tom, že zde odedávna, tedy již více než 5000 let, existovalo přinejmenším jedno nepozemské uskupení. A to, že toto uskupení možná přímo či nepřímo pravděpodobně nějak souvisí s nepozemšťany, kteří dnes na Zemi poletují, to je skutečně novinka. K tomu mám ale přece jen jednu otázku: Když se pohybujete na Zemi, jako právě i tehdy, když přicházíte ke mně, tak by vás to cizí uskupení přece mohlo lokalizovat, ne?

Ptaah  Na základě svých direktiv jsme byli zavázáni o tom nehovořit, jelikož jsme neměli k dispozici žádné upotřebitelné informace. Proto jsme se ve svém chování nemohli zařídit jinak, než že jsme o sobě těmto cizincům nedali vědět, a tedy s nimi ani nevyhledávali žádné kontakty. To se však díky našim nejnovějším poznatkům nyní změnilo v tom smyslu, že s tebou nyní o svých poznatcích můžeme otevřeně hovořit, jelikož nám ze strany tohoto nepozemského uskupení s absolutní jistotou nemůže hrozit žádné nebezpečí, přičemž ani není schopno registrovat naši přítomnost. To také značí, že nyní můžeš náš dotyčný rozhovor i otevřeně sepsat a uveřejnit. Co se tvé otázky týče, tak zde je nutno vysvětlit, že nepozemšťané nás nemohou lokalizovat ani tehdy, když se pohybujeme na Zemi či tě navštívíme, neboť přece víš, že jsme i v těchto případech stále odstíněni, resp. chráněni před jakýmkoliv spatřením a lokalizací. Už jsi přece vícekrát zažil, že když jsme byli u tebe, tak jsi mohl být pozorován a spatřen ty, zatímco my nikoliv.

Billy  (…) To je sice hezké a dobré, ale i přesto si kladu otázku, proč jsi mi přinejmenším ty o tom všem nikdy nic neřekl? To, co uvádíš ohledně vaší ochrany před spatřením a lokalizací, samozřejmě vím, ale nevěděl jsem, že je aktivována nepřetržitě. Jakpak to je, když mě navštívíte v mé pracovně? Rovněž je třeba říci, že v Mahrauli, v Indii, Asket lidé vždycky viděli, když mě navštěvovala v ašrámu Ašóka.

Ptaah  Ochranné zařízení je aktivní i ve tvé pracovně, takže kdyby tě někdo pozoroval, mohl by spatřit jen tebe, stejně jako jsi nás schopen vidět a dotknout se nás jen ty sám. V případě Asket to bylo jinak, neboť když přicházela do ašrámu Ašóka, byl nad ním zřízen ochranný štít ve tvaru zvonu, který zvenčí chránil před jakýmkoliv spatřením a znemožňoval lokalizaci. Když jsi se souhlasem Asket mohl pořídit obrázky její paprskové lodi, pak byl k její lodi volný průhled jen z tvého zorného úhlu, podobně jako jsi svým fotoaparátem snímal letové stroje Semjase a Quetzal. Že jsem ti o tom nic neřekl, to mělo svůj důvod: Rád bych s tebou o tom býval hovořil, ale byl jsem vázán na naše direktivy, které nedovolovaly předávat dál žádné informace. O tom všem bylo zajisté informováno naše grémium, to se však zodpovídá všem našim duchovním vůdcům. Ti o tom byli samozřejmě také informováni a dále jsou společně zodpovědní za direktivy a jejich zhotovení a dodržování. Jelikož nyní díky našim nejnověji získaným poznatkům vyvstala nová situace, která vyjasňuje, že pro nás Plejaren a celou Federaci neexistuje ze strany oněch na Zemi působících nepozemšťanů žádné nebezpečí, vydalo celé naše duchovní vedení usnesení o zrušení mnou uvedené direktivy, která se vztahovala na to, že o tom musíme pomlčet. Z toho důvodu jsem ti nyní mohl odpovědět na tvoji otázku.