Výňatek z č. 77

Čtenářská otázka

Vážené dámy a pánové.

Chtěla bych Vám položit otázku, když už má pan Meier kontakty s mimozemšťany, proč v dnešní době nedělá žádné fotografie kosmických lodí? Jeho snímky pochází ze 70. a 80. let. Jen otázka.

Winkler, Švýcarsko

Odpověď:

Učiněné fotografické snímky plejarische paprskových lodí ze 70. a 80. let 20. století jsem směl a mohl udělat jen na základě výslovného pověření a absolutně pouze s povolením Plejaren. Byl jsem jimi tedy pověřen, abych zhotovil značné množství fotek jako důkaz existence Plejaren a jejich paprskových lodí. To pro mě byl úkol značně obtížný, jak z důvodů mé neznalosti v oboru fotografie, tak ale i ohledně různých a pro fotografickou práci těžko dostupných míst.

Nuže, během let, kdy jsem musel z pověření Plejaren vyfotografovat snímky, ještě neexistovaly žádné počítače, kterými by mnou učiněné snímky mohly být vytvořeny a manipulovány, resp. zfalšovány. Na základě předvídání, resp. pohledu do budoucnosti atd. Plejaren věděli, že v průběhu 80. let 20. století budou počítače na vzestupu a budou se rychle rozvíjet pro soukromé osoby, takže měli zájem na tom, aby se pořídily tyto fotografické důkazy ještě předtím, než se tato technika začne prosazovat. Tím se mělo zabránit tomu, abych mohl být obviňován z falšování fotografií počítačovými manipulacemi. Plejaren žel ovšem nepočítali se zlomyslnými pozemšťany v podobě chytráků, závistivců a odpůrců, kteří mě i přesto zlomyslně obviňovali z podvodnictví a falšování a činí tak i dosud. A protože si od druhé poloviny 80. let 20. století mohou jakékoliv soukromé osoby dle libosti koupit a používat počítač, tak se od té doby mohou vytvářet fotografie UFO v libovolném množství a úpravách, přičemž dnes je to možné už natolik perfektně, že falzifikaci jako takovou lze rozpoznat jen stěží či už vůbec ne.

Že v dnešní době už nemohu udělat žádné fotky plejarische paprskových lodí spočívá jednoduše v tom, že to Plejaren už nedovolují, a proto se už ani nestaví do pozic, na nichž mohou být spatřeni a fotografováni. Na jednu stranu se sami cítili velmi dotčeni zlomyslností rozumbradů, pomlouvačů a odpůrců všeho druhu, jež mě vinili z podvodu, falšování a šarlatánství atd., a na druhou stranu Plejaren uvádí, že mnou učiněné fotografické důkazy jsou pro rozumné pozemšťany více než dostatečným důkazem jejich existence a existence jejich paprskových lodí. Není zřejmě více, co bych k tomu měl vysvětlit.

Billy