Výňatek z č. 72

(uveřejněno v prosinci 2010)

Vůdčí úloha základní skupiny 49

Myšlenka studijních skupin pochází samozřejmě původně od Billyho, neboť již v počátečních letech provozovali různí členové základní skupiny, podníceni Billym, rozličné studijní skupinky, které sami vedli. Pravidelná setkání se tak konala ve městech Schaffhausen, Kloten, Winterthur, Schongau, Konstanz a Mnichov a v neposlední řadě i v samotném Centru.

V uplynulých letech pak vznikla na celém světě řada studijních skupin FIGU, které zpočátku se základní skupinou 49 v Semjase-Silver-Star-Center spolupracovaly jen volně. V zahraničí se někdy scházely studijní skupiny o počtu několika osob, o nichž jsme zprvu ani nebyli informováni a které se občasně či pravidelně scházely, aby společně četly a studovaly Učení ducha v užším či širším smyslu nebo aby jej překládaly do svého rodného jazyka. Jednou z prvních studijních skupin, jež se zformovala, byla Jihoněmecká studijní skupina, kterou založili Günter Neugebauer a Andrea Grässlová ještě dříve, než našli cestu do základní skupiny. Brzy nato následovaly první oficiální skupiny FIGU v Japonsku a USA, které se podle zákonů svých zemí staly »oficiálními« skupinami FIGU, jelikož se musely nechat zaregistrovat jako spolky s vlastními stanovami. Postupně vznikaly další studijní skupinky a skupiny, které se kromě studia Učení ducha začaly snažit o nejrůznější práci s veřejností. Tyto snahy pak vedly k prvním konfliktům, jelikož nebylo pochopeno, že se Učení ducha nesmí šířit misionařením, neboť každému člověku musí být neustále zaručena osobní svoboda názoru a svobodné právo rozhodovat. Na základě těchto prvních snah vypracovala základní skupina také první jednoduchá pravidla, jež měly studijní skupiny povinnost zohledňovat. Rozpoznali jsme totiž, že misi lze ke kýženému úspěchu dopomoci jen pomocí přiměřeného pořádku a efektivní struktury, resp. adekvátního systému.

Všem těmto studijním skupinám byli kdykoliv k dispozici zodpovědní členové základní skupiny, aby je podporovali svými vědomostmi, radou i skutkem a pomáhali jim nalézt v přiměřeném rámci jejich vnitřní a vnější strukturu. Při tom byla základní skupina 49 konfrontována s nejrůznějšími problémy a danými skutečnostmi té které země, pro něž bylo nutné hledat a nalézat řešení, čemuž jsme vždy adekvátně a v rámci struktury dané stanovami a ustanoveními FIGU napomáhali. Jelikož právní zřízení spolků není v každé zemi stejné, budiž zde vysvětleno, že ve Švýcarsku i v dalších zemích  představují  stanovy