Výňatek z č. 52

(uveřejněno v červnu 2005)

Výňatek z rozhovoru mezi Ptaah a Billym

376. kontaktní zpráva ze čtvrtka, 3. února 2005, 22:57 hod.

Billy: … Koukni na tohle, to je knižní brožura, ve které se nabízí spousta knih, přičemž mezi nimi je hodně takových, které se zabývají spiknutími – těch se prý na Zemi dopouštějí různé organizace, banky, vlády, stejně jako spolky a náboženské sekty atd. Pokud by člověk všem těmhle konspiračním teoriím věřil, tak by se musel celý svět jenom hemžit spiklenci. Jedná se o knižní tituly jako: »Lež zvaná výživa«, »Polévka lže«, »Z ďáblova hrnce«, »Lékařská mafie«, »Lež zvaná jód«, »Léčení zakázáno – zabíjení povoleno«,»Remote-Viewing«, »Padělaná věda«, »Skull & Bones«, »Jeden svět zla«, »Insideři«, »Tajná politika«, »Banky, chléb a bomby«, »Ruce pryč od téhle knihy«, »Neviditelná moc«, »Vyšetřování zakázáno«, »Stíny moci«, »Sionští mudrci«, »AIDS – prostředek k omezení přelidnění« a o mnoho dalších nesmyslů, které se šíří prostřednictvím knih, aby se rozdmýchával strach, rozšiřovaly se falešné informace a aby celému tomuhle nesmyslu čtenářky a čtenáři uvěřili. Podívej na tohle, to je taková reklamní brožura pro takováhle nesmyslná knižní díla …

Ptaah: … Mnoho z těchto neuvěřitelně hloupých konspiračních teorií, jež se šíří pomocí knih, je mi známo. Skutečně se v tomto ohledu jedná pouze o naprosté nesmyslnosti, které vynášejí do světa nezodpovědní pisatelé knih a znejišťují tak lidi, kteří tyto pošetilosti čtou. Avšak pozemšťané si příliš necení skutečné pravdy, neboť ve svém nerozumu chtějí být podvedeni nepravdami, lžemi a pomluvami, protože jim skutečná pravda připadá příliš banální nebo příliš fantastická.

Billy: To všechno je jedna obrovská továrna na profit, přičemž obchod se strachem jenom kvete. Vychytralí a nezodpovědní pisatelé knih, nezřídka s velmi známými jmény, podněcují v lidech svými pomatenými konspiračními teoriemi ohromný strach. Naproti tomu tyhle nezodpovědné elementy nepíšou nic hodnotného o tom, jak je možné zabránit válkám a nemocem. Nikomu nepřijde na mysl psát o pravdě, že přelidnění nese hlavní vinu na všech pohromách, které dnes na světě existují, že otěže státní moci třímají špatní a neschopní vládnoucí, kteří ženou státy do finančního krachu a nechávají své armády válečně vtrhávat do cizích zemí, aby tam tisícinásobně vraždily a ničily. Ani nepíšou nic o tom, že se stále více rozmáhá AIDS a