Výňatek z č. 2

Představitelům státních mocí a lidstvu Země (M. B. č. 2 / únor 2003)

Určeno zejména Georgi W. Bushovi (USA), Arielu Sharonovi (Izrael) Saddamu Husainovi (Irák), Jásiru Arafatovi (Palestina) a Usámovi bin Ládinovi a jejich stoupencům a zastáncům, avšak také všem ostatním provinilým a nezodpovědným mocným státníkům a teroristům; a jejich stoupencům, přitakávačům a hurá-řvounům, kteří podporují či se přimlouvají za válku a teror nebo je sami jakýmkoliv způsobem provádějí.

Za posledních asi 10 000 let bylo na Zemi pouze 250 let míru, zatímco všechny ostatní doby neslavně vstoupily do historie v podobě krvavých válek, revolucí a teroristických činů všeho druhu. V těchto dobách docházelo každoročně v nejrůznějších zemích na celém světě k velkému množství válečných činů, které si vyžádaly stovky milionů lidských životů a přinesly pozemskému lidstvu nepopsatelné utrpení a obrovskou celosvětovou zkázu.

A ve 20. století zuřily v letech 1914-1918 a 1939-1945 dokonce dvě světové války. Vrcholu šílenství druhé světové války dosáhli Američané svržením atomové bomby na Hirošimu (Japonsko) 6. srpna 1945, kterou zabili kolem čtvrt milionu lidí a způsobili, že se na obětech, které přežily, později projevilo mnoho škodlivých následků. O tři dny později, 9. srpna 1945, svrhli Američané další atomovou bombu, kterou zničili Nagasaki (Japonsko) a kterou podle oficiálních údajů zabili kolem 70 000 lidí. Také v Německu působili Američané podobně zločinně a s pohrdáním vůči lidskému životu, když ohromným bombardováním srovnali se zemí nemocniční město Drážďany. To se uskutečnilo 13.-14. února 1945 jako akce »Úder hromu«. Drážďany čítaly v roce 1939 630 000 obyvatel a při třech nelidských a nezodpovědných britskoamerických náletech zahynulo bezpočet obětí. Tehdy bylo navíc v Drážďanech ještě asi 500 000 slezských uprchlíků a mnoho nucených pracovníků a vojáků. Oficiální údaje nejprve uváděly, že při těchto útocích údajně přišlo o život 25 000 lidí, což však neodpovídalo pravdě, a tak se později počet zavražděných upravil na 250 000 – tento počet se však později opět zredukoval na pouhých 35 000. To jako obvykle proto, aby se vše zbagatelizovalo, jako tomu bylo i v případě Hirošimy a Nagasaki, neboť ve skutečnosti bylo mrtvých mnohem, mnohem více. Člověk ať si uvědomí už jen to, kolik bomb Britové a Američané na Drážďany svrhli. 772 britských bombardovacích útvarů svrhlo při dvou nočních útocích 1477,7 tun min a výbušných bomb spolu s 1181,8 tunami zápalných pum, které vyvolaly ohromné ohnivé smrště, před nimiž nebylo úniku; a stejně tak nebylo úniku ani před ohnivými smrštěmi, které způsobily americké zápalné pumy o váze 643,1 tun. Při šesti následujících denních útocích svrhly bombardovací útvary Američanů dalších 3767,1 tun výbušných bomb, přičemž tyto útvary sestávaly z 311 bombardérů zvaných »létající pevnosti«. Oblast totálního zničení činila 12 čtverečních kilometrů a další oblast o rozloze 15 čtverečních kilometrů byla velmi těžce postižena.