Výňatek z č. 10

Co vyžaduje čestnost

Profesionální skeptici Meierova případu zosnovali všechny možné zmatené představy a teorie, jak Meier zfalšoval důkazy. Avšak když byli vyzváni, aby dokázali svá tvrzení, opakovaně odpovídali, že není jejich práce pokoušet se duplikovat důkazní materiál, ačkoliv je tento postup podle vědecké metody nezbytný. Čas jejich nezřízeného a nezodpovědného útoku na Meiera vypršel, když pan Rees a CFI West naprosto selhali dostát výzvě, kterou konečně sami akceptovali. Tak skutečně dokazují, že Meierovy fotografie UFO jsou reálné a že jejich vlastní tvrzení nejsou opodstatněná a odpovídají pomluvám.

Ze strany CFI West, Vaughna Reese, Randiho, Michaela Shermera atd. se nyní očekává jednoznačné veřejné odvolání a omluva. Bezuzdně ničili dobrou pověst, pomlouvali a hanobili, a sice na základě toho nejnedbalejšího a nejméně vědeckého myšlení, které si člověk jen dokáže představit. Nyní je absolutní povinností všech oněch skeptiků, kteří nabízeli peníze za dokázání »paranormálního« fenoménu, aby je nabídli Meierovi a jeho nevýdělečné organizaci FIGU ve Švýcarsku. Obzvláště Randiho nabídka ve výši 1 000 000 dolarů za důkaz paranormálních schopností byla více než splněna a musí být vyplacena.

Čestnost vyžaduje, aby dotyční lidé nyní dodrželi své slovo. V tuto chvíli nemůže existovat absolutně žádné zdůvodňování, hádka nebo pochybnost – obzvláště uvážíme-li bezútěšně ztroskotané pokusy samotných skeptických žalobců, kteří se všemi dostupnými prostředky nebyli s to odhalit Meierovy ohromující důkazy, nemluvě o tom, aby je duplikovali. Nyní je načase rozpoznat, že došlo k nejdůležitější události v dějinách lidstva, a objevit, jaký to má pro nás význam.

Dodatek

Třebaže skeptici neočekávaně příspěli k potvrzení pravosti toho, co jsme poznali jakožto Meierovy kontakty, jedná se skutečně jen o špičku hlubokého a masivního ledovce nevyvratitelných důkazů, jež se nacházejí mimo jakoukoliv rozumnou pochybnost.