Výňatek z č. 10

Následujících sedm bodů na stranách 347 a 348 z knihy »And Yet They Fly!« se nedávno přihodilo, a to prakticky ve stejném sledu, v němž je Meier předpověděl:

 1. Úder nebo útok ze strany Spojených států a jejich prezidenta (Irák). Meier dokonce užil slova »stun« (ohromit), když řekl, že tento úder (strike) »… ohromí celý svět …«. Slovo »stun« je synonymum pro pojem »šokovat«, který se ve Spojených státech používá jako »shock and awe« (šokovat a vzbuzovat úctu).
 2. Meier správně předpověděl následnou eskalaci nepokojů a násilí ze strany islámských fundamentalistů.
 3. Meier předpověděl rozšíření AIDS, jenž se skutečně velmi značně rozšířil.
 4. Nemoc šílených krav se od té doby rozšířila na další zvířata a lidi, jak Meier rovněž předpověděl.
 5. Meier řekl, že se objeví nová nemoc a nákaza, k čemuž přesně došlo v případě SARS.
 6. Jeho varování ohledně opětovné hrozby chemického válčení se objevuje ve zprávách víc než kdy jindy.
 7. Meier speciálně varoval před možnou nehodou v jaderné elektrárně poblíž Lyonu ve Francii, kterou ovšem bude možné odvrátit. Nouzový scénář a včasné zastavení právě této elektrárny se uskutečnilo 12. srpna 2003.

Nuže, v případě, že není zřejmá astronomicky vysoká nepravděpodobnost jakékoliv shody náhod nebo šťastného odhadu, vezměme v potaz, že Meier v osmiletém předstihu konstatoval následující:

 1. Přesně ten stát a vůdce (ze stovek), z jejichž strany vzejde úder, a synonymum pro pojem, který vůdce této země skutečně použil (nemožné vykalkulovat).
 2. Přesná náboženská skupina (z tisíců), která odvětí vlastními útoky.
 3. Přesná nemoc (z tisíců), která se značně rozšíří mezi lidmi.
 4. Přesná zvířecí nákaza (z tisíců), která se rozšíří mezi zvířaty a lidmi.
 5. Náhlé objevení nové nemoci a nákazy.
 6. Přesný druh zbraní a vedení války, jež zapříčiní opětovnou hrozbu.
 7. Přesné místo (ze 436) a typ zařízení (z několika), které bude mít takřka nehodu.