Výňatek z č. 10

Výzva

S cílem záležitost definitivně vyřešit byly počátkem února 2001 některé z více než 1200 Meierových fotografií a osm filmových segmentů poskytnuty k výzkumu vyšetřovateli případu Vaughnu Reesovi z CFI West, losangeleské pobočky CFI. Pan Rees dospěl k závěru, že podle jeho odborného názoru se v případě všech materiálů jedná o »snadno duplikovatelný podvod« a že obě světla, jež ve filmu střídavě blikají na dvou různých místech UFO (Hasenböl, 29. března 1976, link: http://neucz.figu.org/hasenbol, byla jednoduše uskutečněna tím, že Meier poškrábal film špendlíkem.

Pan Rees souhlasil, že podepře svá tvrzení duplikováním jedné z Meierových fotografií – spolu s jedním filmovým segmentem –, kterou mělo jít nejsnáze duplikovat, protože byla jediná, jež neobsahovala žádné další objekty, které by bylo možné s UFO porovnat. Pan Rees prohlásil, že již vlastní 35milimetrovou fotokameru a ví, kde by mohl získat 8milimetrovou filmovou kameru. Nebylo nutné, aby byla jeho práce přesná do posledního detailu, měla být pouze co do kvality přesvědčivě porovnatelná s kvalitou, jíž dosáhl Meier.

Během následujících dvou měsíců opomněl pan Rees dodat cokoliv, co by podpořilo jeho tvrzení, a v květnu 2001 bylo navrženo, že by se mohl pokusit použít jakékoliv jemu dostupné high-tech vybavení (tj. počítače, speciální efekty, fotoshop atd.), aby splnil svůj závazek. Bylo též navrženo, že pokud si přeje být v celé věci sportovní a fér, měl by používat pouze jednu ruku, jelikož Meier je jednoruký muž.