Skupiny FIGU a různé věci hodné vědění

Mimořádnou příležitost pro co nejlepší podporu v těchto důležitých učebních procesech nabízí speciálně základní skupina, jakož ale i jiné skupiny FIGU. Bohaté konfrontace na mezilidské a osobní rovině umožňují a podporují převedení Učení ducha do praxe, díky čemuž je možné jej zažít. Žádné teoretické vědění nemá opravdovou hodnotu, nedochází-li k vhodným konfrontacím poskytujícím nezbytnou výzvu, díky níž lze teorii oživit, zakusit a přetvořit ve skutečné vědění.

Jakýkoliv vývoj probíhá vždy vzájemným působením pozitivního a negativního. Tyto protichůdné póly udržují vše v chodu a vytvářejí nezbyté předpoklady pro to, aby mohlo vzniknout něco nového. A právě toto vzájemné působení vstupuje v platnost, převádí-li člen skupiny své studium do praxe prací a plněním povinností a tím toto studium oživuje.

Philia Stauberová

překlad: Jan Bayer, Ondřej Štěpánovský, korektury: Michal Dvořák