Výňatek z č. 95

Čtenářská otázka

Ve světle aktuálních uprchlických proudů, resp. stěhování národů, milionů lidí z muslimsky orientovaných zemí se v Německu a Evropě tážeme, k čemu to v příštích letech a desetiletích povede. Mnozí se bojí hrozící islamizace Evropy a dokonce, že by se někdy mohla zavést šaría – tedy souhrn zákonů, které se dodržují a naplňují v islámské společnosti. To by například vedlo k tomu, že by jednoho dne všechny ženy v Evropě musely na veřejnosti nosit burku nebo čádor. Mohlo by třeba dojít i k tomu, že by FIGU po určitou dobu nesmělo rozšiřovat své spisy, neboť nejsou konformní se šaríou atd.

1. Existují k tomu od tebe nebo od Plejaren proroctví, předpovědi nebo výpočty pravděpodobností?

2. Co nás očekává v tomto ohledu v důsledku ohrožení »islamistickým státem«.

3. Jsou nynější společná snažení Ruska a USA dostačující pro zdolání IS?

Posílám milé pozdravy a přeji Ti vše dobré a kromě toho posílám srdečné poděkování za všechnu tvoji práci a práci Kerngruppe a všech lidí, kteří bojují za mír.

Achim Wolf, Německo

Na otázku odpověděl Quetzal při 632. oficiálním kontaktním rozhovoru z 22. října 2015

Billy   Pokud ve věci této otázky něco víš a můžeš na ní podat odpověď, pak si rád poslechnu, co k té otázce máš za odpověď.

Quetzal  I já se zabývám těmito pozemskými záležitostmi, jakož i sestavováním výpočtů pravděpodobností na základě těch či oněch faktů, avšak nedělám žádné předpovědi nebo proroctví. Ohledně otázky, zda je důvod ke strachu z islamizace Evropy nebo dokonce jednoho dne ze zavedení šaríi, takže k tomu lze říct, že tomu tak nebude, neboť evropské ražení mentality a religiozity je příliš silné, než aby mohlo být překonané islámem. Jistě nebudou muset ženy v Evropě nosit burku nebo čádor a ani to nebude tak, že by se knihy a spisy FIGU nesměly šířit, protože nejsou konformní se šaríou. Knihy a spisy FIGU žádným způsobem nehanobí islám, nýbrž jsou konformní s učením Mohammeda, které učil v podobě knih OM a Kalich pravdy a dle »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života«. Jeho učení žel není pravdivě zachováno a tradováno v té podobě, jak jej učil, takže je dnes dle zvěstování přímo písemně zachyceno po veškerou budoucnost a dle toho učeno. V této podobě už nemohou vícero vzniknout žádná zfalšování, neboť učení je vyučováno přímo zvěstujícím způsobem, původním slovem, nezfalšovaně a písemně v knihách, článcích, brožurách a malých spisech. V dřívějších dobách k tomu chyběly veškeré technické možnosti, takže Učení bylo odnepaměti vyučováno zvěstovately jen ústně, zatímco pro znalce písma bylo úkolem přinesené Učení sepsat, což ovšem vždy vedlo velkým zfalšováním, neboť znalci písma vyučovanou látku interpretovali a zfalšovali podle vlastního uvážení. Takže v podstatě jen velmi málo skutečného učení zůstalo smysluplně uchováno a je do dnešní doby tradováno. Nuže, také ohledně otázky, zda se lidé v Evropě do budoucna přikloní k islámu, tak k tomu lze říct, že tomu nebude ani poté, kdy se evropští náboženští a sektářští pomatenci přikloní k islámu, jak je tomu tak žel pořád u takzvaných »Boha hledajících« a »v Boha věřících« lidí. Je to proto, že tito lidé propadli bludné představě, že Bůh nějakého jiného náboženství či sekty a jejich »učení«, kultovních jednání a kultovních předpisů je lepší, chytřejší a humánnější atd., přičemž zde hrají roli také jiné bludné a klamně chybné představy.

Co se nyní týká ohrožení vinou »Islamistického státu«, tak to je velmi značné, neboť ohrožení se kvůli uprchlíkům stále stupňuje, a sice tím, že se »islamističtí spáči«, což jsou vraždící dobrodruzi a fanatici, nekontrolovaně nelegálně převážejí do Evropy a dalších států, kde pak mohou provádět své vražedné manýry. A že se to v Evropě může dít – tak zde si nemohu pomoci, než říct –, že to vše má původ v hlouposti, nenávisti, pomstychtivosti a bezbřehé nezodpovědnosti německé spolkové kancléřky Angely Merkel, která připravila a otevřela cestu této lidské katastrofě. To je skutečnost, která způsobuje odpor a provokuje zlé nepokoje jak u německého národa, tak u národů ve státech diktátorsky orientované Evropské unie, ve kterých se může dle okolností situace zvrátit do občanských válečných povstání. K tomu podle dnešního stavu uprchlické katastrofy mnoho nechybí. To na stranu jednu. Na stranu druhou jsou různé státy Evropské unie nuceny chopit se drastických násilných protiopatření kvůli blahu vlastní země a jejího obyvatelstva, ať už je to stavění plotů na hranicích a znemožnění vstupu do země uprchlíkům – jak se to děje už po několik týdnů –, anebo ať už je to přímým použitím násilí vůči uprchlíkům. K uprchlíkům je potřeba také říct, což plyne z našich rozsáhlých objasnění, že naprostá většina všech »uprchlíků« nejsou žádní uprchlíci – ke škodě skutečným uprchlíkům –, nýbrž svou domovinu opustili jen proto, že veřejnými médii proběhla propaganda, že všichni uprchlíci jsou v Německu a Evropě vítáni a že se jim dostane všeho potřebného. Všechny tyto lidi svedla Angela Merkel k tomu, aby utekli ze své země a »uprchli« do Evropy, aby se zde o ně staral stát, v každé myslitelné podobě je zabezpečil a dle jejich přání je vybavil veškerým luxusním majetkem. To víme vyslechnutím velmi mnoha rozhovorů takzvaných »uprchlíků«, kteří ve své naivitě uvěřili lžím a falešným slibům Angely Merkel, která chce Německo zruinovat, což je také v zájmu jiných lidí posedlých po moci ve vládě EU. Německý lid ale nic neví o tom, že jeho země je tímto způsobem hanebně zrazena a má být násilně odstraněna z vyšší pozice; to je ještě potřeba říct.

A co se nyní týká IS, tak je v současnosti a také v blízké budoucnosti velkou otázkou, zda bude možné »islámistický stát« pomocí USA, jejich spojenců a Rusů definitivně rozpustit, což platí i v případě dalších fanatických teroristických organizací, zločineckých syndikátů a jejich spojenců atd. V této věci je třeba pomyslet např. na nacisty, ze kterých se vytvořili téměř všichni neonacisté po celém světě, stejně tak je potřeba uvážit americký Ku-Klux-Klan, sicilsko-italskou mafii, americkou i ruskou mafii, japonskou Yakuza a Al-Káida atd., jež existují už více než mnohá desetiletí a které nemají zákonodárci, policisté, bezpečnostní síly a vojsko pod kontrolou a nemohou tyto organizace rozpustit. To jsou fakta, jak je vidím, jak jim rozumím a jak jsem vypracoval ze svých výpočtů pravděpodobností.

Billy     Děkuji. Tvé výpočty odpovídají tomu, jak to vše vidí a odhaduje také Ptaah, ale i já. A také co se týče »spáčů« ve věci islamistického státu a hrozících následků z uprchlické katastrofy, tak to vše odpovídá stejnou měrou také našim názorům.

(Výňatek z mimořádného bulletinu FIGU č. 95, leden 2016)

Další informace viz výňatek z kontakt č. 642