Výňatek z č. 30

Čtenářská otázka k tématu CIA
(výňatek z brožury FIGU Machinace imperiální světové mocnosti USA)

Mimořádný bulletin FIGU č. 30, říjen 2006

Co je to SOG-tým, jenž údajně existuje v rámci tajné služby USA? A je správně, že je CIA mocnější než vláda USA? Jestliže je správné vše, co se o tomto proslýchá a píše, jak se to potom slučuje s křesťanským náboženstvím, k němuž přece náleží i Bush? Copak proti tomu nic nepodnikne? Víte o tom něco a můžete poskytnout podrobnou odpověď v jednom z Vašich bulletinů?

A. Peter, Švýcarsko

Odpověď

Takzvaný SOG-TEAM (Special Operations Group) CIA (Central Inteligence Agency, česky Ústřední zpravodajská služba) skutečně existuje a je to zatraceně neradostná skutečnost, neboť ani SOG-tým ani CIA se neštítí žádné vraždy. CIA je ona vlastní tajná světová vláda USA, jejíž hlavní základna, resp. sídlo se nachází v Langley, ve spolkovém státě USA Virginie. Hlavním úkolem této tajné organizace – jež funguje jako tajná služba a tvoří supermoc v superstátě – je špionáž, do níž vláda USA pumpuje miliardy amerických dolarů. S dobrým svědomím lze říci, že CIA disponuje prakticky neomezenou mocí a neštítí se žádného zločinu ani žádné nelidskosti. To, co je ve filmech o Jamesi Bondovi znázorňováno jako »povolení zabíjet« pro korunu Anglie, to je pro CIA absolutní skutečnost, neboť CIA má státní povolení neomezeně masově vraždit. Nikdo vlastně neví, kolik lidí pro CIA pracuje, neboť vše je přísně tajné, přičemž k zachování tajemství se CIA nezdráhá ani mučit ani vraždit. Do hledáčku CIA se může dostat kterýkoli člověk, dokonce i ten nejbezúhonnější, neboť tváří tvář této největší ze všech špionážních organizací a zřejmě i největší tajné teroristické organizaci světa je v zásadě každý člověk podezřelý a nemůže si být jistý svým životem. Ale to není vše, neboť žádná vláda světa není schopna své občanky a občany před nehoráznými a zločinnými intrikami CIA ochránit.

SOG-tým CIA je tajná armáda, jež je vyzbrojena všemi myslitelnými zbraněmi, a to i těmi, o nichž může i samotná armáda USA jen snít. SOG-tým sestává z elitních vojáků, kteří jsou rekrutováni z řádné armády, letectva, jakož i z řad námořnictva a mariňáků atd. a jsou z nich školeni vraždící a ničící roboti. Při svých tajných operacích v terénu jsou stále dozorováni – pomocí zakódovaného satelitního spojení. Dějí-li se někde ve světě zločiny CIA nebo útoky a války proti nějakým státům, pak je to tajná armáda SOG, jež důkladně připravuje každý útok. Pokud by se skutečně konal útok na Írán, jenž plánuje USA od roku 2002, pak by jej tedy v Íránu tajně připravil SOG-tým, jako tomu bylo i v Afghánistánu a v Iráku.

CIA je mocnější než celá vláda USA, takže ta nikterak neví, co tato tajná služba ve skutečnosti činí. Dokonce ani prezident USA neví o tom, co všechno tato tajná služba – jež se stala státem ve státě – skutečně podniká a co všechno s tím souvisí. Moci CIA nabyla již při svém založení roku 1947, a tak to trvalo jen do roku 1953, než ji patřičný zákon zbavil povinnosti otevřeně sdělovat své cíle, a později ji vláda výslovně pověřila zabíjením. Kromě rozkazu zabíjet, resp. vraždit disponuje CIA i povolením porušit kdekoliv na světě jakýkoliv zákon – vyjma zákonu USA. Avšak i tento zákaz CIA přechází, neboť slouží-li to jejím cílům, pak se neštítí vraždit ani v USA.

11. září 2001 proběhl atentát na Světové obchodní centrum a jen o šest dní později, 17. září, se stala nehoráznost, která je ve všech demokratických státech na našem světě doposud bezobdobná, a tedy v nich dosud nikdy nenastala: Zcela nezodpovědný, sektářský prezident USA George W. Bush, který se autokraticky pozvedl nad svět jako mstitel Boží, dal svým podpisem CIA naprostou volnost v konání, takže CIA byla zmocněna byť jen při nejprchavějším podezření zatýkat, resp. unášet lidi a častovat je dotazovacími metodami, jež jsou mimo všechna lidská práva, všechnu lidskou důstojnost a humanitu. To se vztahuje jak na bojovníky Al-Káidy, tak i na lidi, kteří jsou jednoduše podezříváni z teroru nebo z ohrožování státu atd. Vztahuje se to tedy jak na jednoznačné, tak i na domnělé pachatele, kteří si počínají jako teroristé anebo kteří jsou jednoduše jen podezříváni jako teroristé a nepřátelé státu na základě křivého udání nebo špionáže. Při těchto machinacích se nemusí CIA ospravedlňovat, a to ani před prezidentem USA ani před senátem či veřejností, neboť CIA je natolik mocná, že stojí plně nad vládou, a dokonce ji řídí. Přitom pomysleme na to, že CIA je jen jednou z 15 amerických tajných služeb – je však tou nejmocnější, jež rozprostřela své sítě dokonce i nad ostatními tajnými službami, nad FBI a nad policií obecně a má je pod kontrolou. CIA tedy není jen tajná služba, jež vládne a kontroluje USA, jelikož vládne celému světu a kontroluje jej. Kdo se nepodvolí jejím pravidlům, ten je zkrátka a dobře nekompromisně zavražděn. Nejradikálnější zbraní za tímto účelem je přitom SOG-tým, resp. armáda SOG, která je v historii všech tajných služeb světa bezobdobná a jejíž elitní vojáci jsou bezcitní a nemilosrdní roboti na zabíjení, kteří vraždí z chuti zabíjet a nikterak se nezamýšlejí nad právem ani pořádkem – místo toho slepě a bez okolků vraždí, jen když mohou následovat své rozkazy.

CIA je skutečně světová mocnost a seznam jejích zločinů je tak dlouhý, že jej nelze celý postihnout. Mimo bezpočet jiných zločinů patří do jejího pole působnosti i svrhávání vlád, takže svrhla mimo jiné roku 1953 perskou, resp. íránskou vládu, roku 1954 vládu Guatemaly a následně roku 1973 vládu v Chile a roku 1980 vládu v Turecku. To, že některé z těchto vlád byly předtím obyvatelstvem demokraticky zvoleny, CIA netížilo, neboť pro ni bylo jen podstatné, že byly tyto vlády z hlediska jejích cílů nevhodné, jelikož nebyly vroucně nakloněny USA. CIA tedy zavraždila i mnoho politiků nebo je nechala sprovodit ze světa placenými úskočnými vrahy, jako např. Che Guevaru atd. Pokud by se to CIA bylo podařilo, pak by musel odejít i Fidel Castro, avšak to se zatím nepovedlo uskutečnit, takže stále ještě stojí na seznamu nepohodlných osob CIA. Intriky CIA ale pokračují ještě mnohem dál, takže její zločiny nikdy nepůjde objasnit kompletně a bude možné uvést jen několik málo z nich, jako že CIA např. podporovala finančně, zbraněmi, vojenským výcvikem a znalostmi guerillového boje takzvané bojovníky za svobodu i brutální diktátory a vyplácela jim peníze, což činí i nadále. Tak tomu bylo mimo jiné i v případě Saddáma Husajna a Usámy bin Ládina. Pomocí CIA se mohl Saddám Husajn ohromně vyzbrojit, poté co roku 1979 pronikl pučem na špičku iráckého režimu. Své první kontakty se CIA navázal Husajn již při svém studiu na káhirské univerzitě, a když se dostal k moci, otevřela mu CIA svou plnou náruč. Také Usámu bin Ládina vystavěla CIA, spolu s vládou USA. Mezi léty 1978 a 1992 byla zbraňově a finančně podporována afghánská mudžáhedínská frakce v boji proti tehdejšímu SSSR a ve speciálních bojových táborech, které vznikly s pomocí CIA, bylo vyškoleno podstatně více než 100 000 afghánských bojovníků. Celkem stál tento projekt, »Operace Cyklón«, USA více než 23 miliard dolarů a v jeho čele stál jako hlavní šedá eminence Usáma bin Ládin. Pozadím tohoto projektu bylo na jednu stranu srazit do kolen SSSR a na stranu druhou získat v Afghánistánu vliv. Ani vládu USA ani CIA netrápilo, že při celé této věci afghánská vláda podle jedné staré smlouvy povolala na pomoc své zemi SSSR, aby ten vytvořil pořádek. Mělo by být jasné, že při tom následně sehrál velmi neslavnou úlohu také George H. W. Bush senior, svou bytostí nezodpovědný válečný štváč, válečný zločinec a prezident USA právě tak jako i jeho syn George W. Bush, jemuž jsou vlastní tytéž charakteristiky.

CIA nebyla zodpovědná jen za přípravy válečných přepadů Afghánistánu a Iráku, nýbrž i za válečné skutky v Nikaragui, San Salvadoru, Íránu a Vietnamu atd., krom celosvětových zločinů ohledně odvlékání podezřelých z terorizmu nebo jiných podezřelých ve věci údajného ohrožování státní bezpečnosti USA. Odvlečení lidé jsou drženi v mučicích věznicích na tajných místech a jsou všemi možnými způsoby mučeni, a to tak, že to nezanechává viditelné stopy – pokud však mučení i přesto stopy zanechá, pak bývají mučení jednoduše zlikvidováni, jako tomu bývá v mnoha jiných případech. To, že tyto mučicí věznice v mnohých státech světa existují a že je CIA a její mučicí drábové využívají, je již dokázáno. Dokonce válečný zločinec a zcela nezodpovědný a lidmi pohrdající evangelický sektář a prezident USA George W. Bush musel 7. září (2006; pozn. překl.) otevřeně přiznat, že tyto mučicí věznice existují v různých jiných státech mimo USA. A celé toto válečně zločinné a lidmi pohrdající počínání prezidenta USA – to se zajisté smí konstatovat – ztělesňuje právě onen způsob jednání, právě onu »lásku«, »spravedlnost« a »lásku k bližnímu«, kterou odjakživa praktikuje křesťanská církev. Toto praktikuje především církev katolická, papež, jeho vazalové a trýznitelští biřici atd. Do téhož rámce spadá i George W. Bush, který se jako evangelikálský sektář mylně domnívá, že je »mstitel Boha na Zemi«, a trpí bludem, že musí vystoupit jako ochránce světa. K tomu jsou mu doslova dobré všechny zlé, vražedné a zločinné prostředky lidmi pohrdající a ani masové chození přes mrtvoly pro něj není nic více a nic méně než jen prostředek k účelu, bez milosti a slitování, jako tak činili i jeho otec a jiní prezidenti USA, a ti tak budou činit i nadále.

Hovořme však dále o CIA a jejích mučicích věznicích, jež lze nalézt v různých zemích a které se specializují na zvláštní výslechové metody. Tak je tomu např. v Jordánsku, kde se postupuje tvrdě a brutálně, a také v Sýrii, kde je zhoubné mučení na denním pořádku. To, že je CIA v Sýrii zastoupena svými mučicími věznicemi, je tak jako tak fraška, jelikož USA Sýrii oficiálně odsuzují jako teroristický stát a neustále jí hrozí. V arabském prostoru lze však s ohledem na mučicí věznice uvést i Egypt, kde jsou unesení lidé mučeni a biti až k smrti a již nikdy nevyjdou na svobodu živí. Mučí-li ve jménu CIA a USA mučicí biřici dotyčných zemí, tak ruce USA a CIA, jak se jejich představitelé mylně domnívají, zůstávají »čisté«. Mučí však i trýznitelští drábové USA, což není s podivem, uvážíme-li, že roku 1996 uvolnil Washington na základě rozhodnutí amerického soudu sedm příruček, v nichž se výhradně uvádí výslechové techniky a z nichž plyne, že jsou lidé unášeni, mučeni a vydíráni. Jasné je přirozeně i to, že se tajně popohání vpřed i výzkum nových, efektivních a žádné stopy nezanechávajících brutálních a nelidských metod dotazování a mučení, přičemž za toto takzvané »bílé mučení« (psychickou torturu), které nezanechává stopy, je samozřejmě speciálně zodpovědná CIA, která do něho investuje milióny amerických dolarů. Hrůzné metody »bílého mučení« operují typově s účinky elektrošoků, hluku, ticha, pronikavého světla, naprosté tmy, odpírání spánku, úderů, bodání jemnými jehlami nebo nucených pozic atd. Jedna hrůzná metoda mučení je i ta, při níž je mučený člověk, ať už muž nebo žena, připoután na prkno a přetáhne se mu přes hlavu nebo položí na obličej igelitový sáček nebo plastiková fólie, přičemž je stále poléván vodou, což vede k nekontrolované představě strachu z jistého utonutí. Tato metoda nazývaná »waterboarding«, resp. »vodní obednění« nebo též »vodní strava« je při mučení velmi oblíbená, což jest tak hrůzné jako ona staročínská vodní metoda stálého kapání na hlavu, při níž je oběť přivázána ke stromu nebo ke kůlu a na oholenou lebku jí z nádoby po celé hodiny neustále kape voda, což nakonec vede k tomu, že kapky působí jako rány kladivem a člověka to dohání k šílenství.

Inu, kvůli veřejným protestům byla vytvořena jakási oficiální usnesení, která by mučení měla zamezit, nicméně ze strany vlády to bylo jen na oko, neboť zůstaly všelijaké mezírky, které mučení i nadále zaručují – tak to v americkém zákonodárství všeobecně běžně chodí i v případě všemožných jiných kriminálních a zločinných skutků. Zákonodárství v USA umožňuje i vyjednávání o trestech – po dohodě delikventů, obhájců, státních zástupců a soudců. Zákonodárství USA tedy umožňuje i všechno to, co si CIA může jen přát, tedy i mučení, které může vést od bolesti fyzického či psychického druhu až k trvalým a vážným poškozením důležitých tělesných funkcí, a tedy i zdraví, až dokonce k selhání orgánů a smrti. Brutalita CIA a její pohrdání lidmi nezná mezí, a kdo se dostane do jejího podezření a jejích spárů, ať muž, žena, děti, podezřelí či viníci, musí počítat s tím nejhorším – a to vše ve jménu USA a jejich údajné státní bezpečnosti.

Hlavní základna, resp. vlastní centrum moci »Ústřední zpravodajské služby« se nachází, jak bylo již zmíněno, v jednom malém městečku jménem Langley, v blízkosti Washingtonu DC. Je to centrum nepředstavitelné moci a nejtajnější, několik miliónů čtverečních metrů rozlehlá pevnost USA, jejíž areál je hermeticky uzavřen a přísně se dozoruje. Tuto pevnost obklopují výhružné ploty, je opatřena kontrolními kamerami, senzory pohybu a satelitním dozorem, dále jsou v celém areálu v masovém množství i strážnice a hlídkují zde i početné patroly se psy. Vniknutí na pozemek, ba dokonce do příslušného komplexu moci je prakticky nemožné, a kdo se toho i přesto odváží, zahrává si se životem. Kdyby se to však přesto někomu zdařilo, např. nepřátelským agentům, pak by pronikli do termitiště, kde je vše natolik rozvětveno a zmateně uspořádáno, že by nenašli nic, co by se jim mohlo hodit. V zásadě je totiž v této mocenské centrále vše zařízeno tak, že jednak každý každému nedůvěřuje a jednak jeden neví, co dělá ten druhý. Proto nelze ani mluvit o rodině CIA, neboť celý tento systém a vše, co je s ním spjaté, není nic více a nic méně než gigantická síť intrik, v níž se již dlouho nepracuje jednoduše jen na špionáži proti nepřátelským nebo zkrátka jen cizím státům a jejich agentům, jelikož jde v zásadě již jen o kontrolování celého světa a o to dostat jej pod nadvládu USA; což je i ve smyslu té které vlády USA. V ohromné pavučině intrik je sama CIA tím nejtlustším pavoukem a jsou v ní zapleteny i všechny ostatní tajné služby USA, přičemž tyto služby, včetně CIA, se v první řadě celým svým potenciálem zaměřují na špionáž a na to s její pomocí vyzvídat odpovědi nejen od amerických občanů, ale i z celého světa a od každého jednotlivce na Zemi – a to nejen přímo či přes udavačské sousedy, známé a přátele, ale i přes telefon, rozhlasové vlny a internet. K tomu disponuje CIA takzvaným softwarem Carnivore (masožravec), který v současné době naráz kontroluje asi pět miliónů e-mailů, telefonátů a chatovacích místností. Prakticky každý laptop a počítač má operační systém, resp. software, který funguje tak, že CIA může vše kontrolovat. Je-li software v tomto směru poškozen, pak již počítač není funkční. To celé však CIA na celém světě umožňuje také propašovávat do počítačů falešné informace, resp. falešné texty atd. Počítač Carnivore CIA prozkoumává nepřetržitě po celém světě vyvstávající data, aby nalézal klíčová slova jako např. atentát, Bush, teror nebo cokoliv jiného možného. Čtenářky a čtenáři, kteří čtou tyto řádky, si tedy mohou být jisti, že má slova CIA již registrovala a vyhodnotila. Nuže, vyplivne-li počítač Carnivore vícero pojmů, které se CIA jeví jako podezřelé, potom je jejich autor klasifikován již jako podezřelý a je podrobněji analyzován. Tento postup se však neomezuje jen na USA, nýbrž se uplatňuje po celém světě, do čehož spadají právě i únosy do mučicích věznic.

CIA provozuje po celém světě i nejrůznější nastrčené firmy, které se navenek jeví jako čistě hospodářsky zaměřené a o kterých nemají dokonce ani tajné služby cizích zemí tušení v tom smyslu, že se jedná o stanice CIA. Takovéto firmy ale existují i v samotných USA jako např. někdejší firma »American Online«, resp. AOL, světový podnik, který hraje význačnou úlohu v internetové branži jakožto svého druhu »komerční zpravodajská služba«. Sídlem této firmy je Dulles ve Virginii, tedy prakticky předměstí hlavní základny CIA v Langley; tato firma nesídlí na onom místě, tedy v blízkosti hlavního stanoviště CIA, náhodou. Toto místo se nazývá podle amerického politika Allena Dullese (nar. ve Waterlownu, New Yorku, 7. 4. 1893, zem. ve Washingtonu DC, 29. 1. 1969), který ve Druhé světové válce vedl z Bernu/Švýcarska americkou zpravodajskou službu a jenž byl od roku 1953 do roku 1963 šéfem CIA. Zajímavé je rovněž vědět, že prezident CIA George Tenet[1] byl během let 1997 až 2004 členem představenstva AOL. Samozřejmě je popíráno, že jsou mezi CIA a celosvětově operujícím providerem jakékoliv další vazby. Nepopiratelný fakt ale je, že provider AOL sbírá po celém světě tajná data o svých klientech, a dokonce zakládá profily o tom, jaký klient, resp. klientka rozklikává jaké stránky. Tedy už jen v tomto směru je internetový poskytovatel AOL ideální partner CIA, aby mohla na celém světě vést špionáž na internetu – odhlédneme-li od toho, že manipuluje pevné disky atd. v laptopech a počítačích. Není však zřejmě tajemstvím ani to, že CIA nainstalovala svůj program Carnivore nejen ve firmě AOL, nýbrž i u mnoha jiných providerů po celém světě.

CIA vede tajnou válku nejen o světovou kontrolu a nadvládu supervelmoci USA, nýbrž i o ropu, neboť jednou z jejích snah je strhnout pod svou kontrolu a nadvládu USA co možná nejvíce ropných nalezišť. I za tím účelem jsou běžné všechny intriky i jiné machinace, až po vraždu. Takovéto intriky, jako fotomontáže ohledně údajného sešikování tanků Saddáma Husajna před hranicemi se Saúdskou Arábií, svedly tehdejšího saúdského krále Fahda k tomu, aby vpustil do země a do blízkosti svatých míst Mekky »nevěřící«, resp. vojáky USA, aby odtud mohli napadnouti Irák. I stalo se samozřejmě to, co se stát muselo: Jakmile byli Američani v Saúdské Arábii, tak v ní i setrvali, a tak to zůstalo dodnes. Ale to není vše, neboť od roku 1990 nekontrolují USA jen ropná naleziště v nazpět dobytém Kuvajtu, nýbrž i ta v Saúdské Arábii, k nimž se roku 2003 přidružila ještě i ta v Iráku. V seskupení orientálních ropných států tedy zbývá už jen Persie, resp. Írán, přičemž přepadové plány na jeho vojenské dobytí existují v USA již od roku 2002. Nemělo by se zřejmě pochybovat o tom, že se na tomto plánu pracuje i dnes, neboť jak CIA, tak i vláda USA chtějí za všech okolností kontrolu nad všemi arabskými ropnými poli – ať to stojí, co chce. Tak by totiž mohl být přiškrcen ropný kohoutek i Číně, pokud by se odvážila pozvedat se na supervelmoc a takováto krize by skutečně nastala.

Jsou-li USA největším teroristickým státem na Zemi, jenž operuje po celém světě a jenž chce pod svou nadvládu dostat všechny pozemské zdroje a země – k čemuž je mu dobrý každý špinavý prostředek –, pak je CIA celosvětově největší státně potvrzená, resp. legalizovaná zločinecká organizace, jež na naší planetě kdy existovala a jež nenachází obdoby. Když 11. září 2001 udeřili v New Yorku teroristé Al Káidy a napálili to s dvěma unesenými osobními letadly do obou věží Světového obchodního centra, čímž způsobili peklo – krom toho, že jedno další letadlo bylo nasměrováno do Pentagonu a čtvrté letadlo bylo ve státě Pensylvánie dovedeno ke zřícení –, tak moc CIA vzrostla do závratna. Byly vytvořeny nové protiteroristické zákony, které prakticky bezvýhradně umožnily stíhat terorismus. Tisk dostal náhubek a CIA svobody, jež jsou natolik neuvěřitelné, že si je normální občan státu ani nedokáže představit. To se však mohlo stát jen kvůli teroristickému činu Al Káidy, což značí, že bylo zcela vědomě připuštěno, aby proběhl. Fakt totiž je, že CIA byla díky svým špiónům a udavačům o nadcházejícím teroristickém komplotu Usámy bin Ládina plně informována, stejně jako i nezodpovědný prezident USA George W. Bush; avšak ani on, ani CIA, ani žádná jiná z tajných služeb nepodnikli nic, aby tomuto neštěstí zabránili. To mělo vícero důvodů: Jednak musel teroristický útok posloužit tomu, aby CIA zaručil ještě neomezenější moc a jednak mohl být díky němu americký lid obalamucen nevěrohodnými a špinavými lžemi, čímž mohla být zahájena válka v Iráku. Očekávaný teroristický útok mimoto zaručoval, že bude muset být CIA, ostatním tajným službám a vládě USA – krom toho, že by získaly větší moc – poskytnuta i větší finanční podpora. To se pak přece skutečně i stalo, když byl onen teroristický čin, který si vyžádal více než 3000 lidských životů, spáchán, což vzala jak CIA, tak i prezident USA, Bush, v potaz s chladnou vypočítavostí. Reakce ze strany tajné služby, Bushe ani šéfa CIA George Teneta nepřišla ani tehdy, když z 30. na 31. srpna 2001 zatkly FBI a CIA v Minneapolis podezřelého jménem Zacarias Moussaoui, který byl, jak se ukázalo, náhradní atentátník zapojený do únosu letadla. Šéf CIA Tenet na varování, že mají být spáchány teroristické útoky s unesenými osobními letadly, nereagoval, přičemž ještě i zatajil FBI důležité informace, díky nimž by bylo bývalo možné zatknout všechny teroristy, kteří byli do teroristické katastrofy zapleteni. Ale za peníze a s mocí je v USA možné všecko, jak pro prezidenta USA a jeho vazaly, slepě mu poddané, tak i pro zločinnou tajnou službu CIA a všechny ostatní tajné služby.

Billy[1] George John Tenet (* 5. ledna 1953, New York, USA) vykonával funkci ředitele CIA od prosince 1996 do července 2004; pozn. překl.