Výňatek z č. 104

Výňatky z FIGU bulletinu č. 104 – březen 2019

Čtenářská otázka

Jak se věci mají teď ve vztahu k 194. kontaktu z 15. června 1984? = Quetzal: »I když musíme přerušit naše oficiální kontakty, jak to ostatně bylo plánované, tak nadále setrváme na Zemi a v kontaktu s tebou, ovšem zůstaneme kromě toho jen v podobě pozorovatelů a nikoliv v aktivní, zasahující podobě. Tak tomu bude přinejmenším do roku 2029, načež se pak pravděpodobně definitivně stáhneme a budeme se věnovat jiným, vůči Zemi cizím, úkolům se zárukou toho, že se definitivně stáhneme zpět do naší časové dimenze a už se nikdy nevrátíme zpět do této časoprostorové struktury.«

Achim Wolf, Německo

Odpověď

Ptaah  K tomu je potřeba říct toto: Pravděpodobně v roce 2029 nastane rozsáhlý odchod nás všech Plejaren, načež se pak dění na Zemi bude sledovat už jen sporadicky. V důsledku nezájmu pozemského lidstva v otázkách pravdy všech věcí, správného způsobu a vedení života ohledně lásky, míru, svobody a spravedlnosti, v důsledku toho i ignorace ve věci učení, poznání a následování »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života« – podmíněno vinou nestvůrného náboženského sektářství, sepjetí s vírou ve falešná, tradicí předávaná tvrzení, lži a pomluvy, jež jsou v těchto věcech integrovány – žel přes všechna velká snažení ve všech myslitelných ohledech nebylo dosaženo rozsáhlého úspěchu, o který bylo rovinou »Arahat Athersata« usilováno. A to vyplynulo z toho, že u různých pozemšťanů, kteří bývali měli stát za misí v upřímné podobě, vyvstal podvod, falešnost, osobní selhání, vůdcovské, resp. hegemonické chování, povýšenost, neupřímnost, sobeckost, egoizmus, egocentrizmus, dogmatizmus, neúnosná panovačnost a zrada vůči misi atd., načež nebylo možné vykonat rozsáhlou těžkou práci na misi v tom rámci, jak by to bylo bývalo potřebné. Z toho důvodu se příliš mnoho věcí nezdařilo, pročež bylo rovinou »Arahat Athersata« sáhnuto ke změnám v probíhajících opatřeních spjatých s misí a byla změněna ustanovení, která nám v současnosti ještě nejsou rozsáhle známá, a proto také ještě nevíme, co se skutečně vyvine. Zatím je jisté jen to, že se my, Plejaren, ze Země stáhneme a nebudeme se dále zabývat pozemským lidstvem, jež je ve své většině zvrhlé. Všechna ta velká snažení, jakož i velmi rozsáhlé finanční výdaje, úsilí, svízele, léta trvající nasazení v řemeslné práci – jak jsi jednou řekl – počínaje dřinou, přes pachtění, útrapy a konče stresem, a celé obrovské mnohačetné nasazení k tomu, žel nenabralo převratný účinek. Sice to přineslo natolik velké celosvětové úspěchy, že řada pozemšťanů z toho získala mnoho užitku, jelikož nalezla na jednu stranu cestu ke správnému, zdravému a cennému vedení života a radostnému lidskému bytí, stejně jako usmíření v sobě samém, s životem, se svou rodinou, s bližními a celými životními okolnostmi. Na druhou stranu díky »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života« a díky všem tvých dílům s obsahem Učení ducha tak našel značný počet psychicky a depresivně nemocných lidí na celém světě cestu zpět ke zdravému způsobu chování v oblasti svých myšlenek, pocitů a psychiky, a bylo tak zabráněno mnoha sebevraždám. Většina pozemského lidstva je žel tak zachycena ve víře náboženského bludu a v sektářství, že je propastně sužována strachem, zlobou, sobectvím a násilím a ani v tom nejmenším si nedovolí vytvořit byť jen náznak myšlenky, která by byla nasměrována proti bludu víry. To proto, že tato většina prostě v poslušně náboženském propadlišti bludu věří, že už i ta nejmenší a ani nevnímatelná nuance náznaku myšlenky zbavené víry by způsobila nejtěžší božský trest, což ale odpovídá absolutnímu nesmyslu.