Filozofie mýtu

Aby bylo možné skrytě působit, nenápadně usměrňovat lidskou společnost a ovládat tak celý svět, je nezbytné stvořit mýtus. Tuto skutečnost si určité tajné a politické skupiny velmi dobře uvědomovaly už v nejranějších dobách a uvědomují si ji dodnes.

Mýtus je v tomto smyslu souhrn myšlenek a představ, který musí být v prvé řadě funkčí. Aby však mohl být funkční, je nutné, aby byl považován za pravdu, přičemž je zcela lhostejné, zdali skutečně odpovídá pravdě. Jeho účelem je tedy pouze funkčnost a jeho cílem ovládání mas nebo jednotlivců. Jakmile společnost mýtus přijme a začne mu věřit, vznikne možnost vytvářet nejrůznější další mýty, které lze odůvodňovat mýtem předchozím. Tak je možné vytvořit rozsáhlý celek zdánlivě logicky propojených představ, které ve svém důsledku nakonec ovládnou celou společnost tím, že určují její reakce a tedy její myšlení, cítění a jednání. Právě taková zmanipulovaná a závislá společnost se stává rychle a snadno obětí zákulisních intrik a loutkou v rukách organizovaných a mocných skupin a diktátorů, kteří přirozeně ztělesňují absolutní menšinu.

Bez mýtu nelze společnost ovládat ani vykořisťovat, protože kde není mýtus, tam neexistuje žádná víra, nýbrž realita, a kde je realita, tam je vědění a moudrost, a kde je vědění a moudrost, tam je ohromná individuální i kolektivní síla a pozitivně-neutrální moc.

Aby si lidé nedokázali uvědomit svoji skutečnou sílu a moc a byli tak manipulovatelní, zaměřuje se mýtus mj. na následující faktory:

 1. Zbavení zodpovědnosti
 2. Vytvoření a zachování atmosféry strachu
 3. Vytvoření a zachování dojmu bezmoci
 4. Vytvoření a zachování dojmu odevzdanosti a pokory
 5. Odejmutí volného času pomocí nejrůznějších rituálů a nepřetržitého rozptylování
 6. Vytvoření a zachování nelogických pravidel, jež jsou prohlášeny za správné
 7. Vytvoření a zachování nezpochybnitelné autority
 8. Finanční vykořisťování
 9. Vytvoření a zachování nevědomosti a falešné informovanosti
 10. Vytvoření a zachování lhostejnosti, lenosti a nekritičnosti
 11.  Atd., atp.

Těmito a mnoha dalšími faktory bývá mýtus protkán, aby odtržení věřících od reality a od sebe samotných bylo co nejdokonalejší.