Výňatek z č. 63

(uveřejněno v březnu 2008)

Definice »nicoty«, resp. »prostoru absolutní nicoty«

Čtenářská otázka

Co znamená »prostor absolutní nicoty«?

F. Strässler, Švýcarsko

Odpověď

Definice »nicoty«, resp. »prostoru absolutní nicoty«, z něhož coby »kreace z ničeho«, resp. »Tvoření z ničeho« (creatio ex nihilo) vzešlo BYTÍ-Absolutno, vypovídá, že se jedná o neohraničenou prostornost nekonečného trvání, v němž není nic materiálně jsoucího, resp. v němž neexistuje žádné bytí; proto »prostor absolutní nicoty«. Pojmy »absolutní nicota« a »prostor absolutní nicoty« tedy znamenají, že v tomto nekonečném a bezčasovém trvání není dána, resp. neexistuje žádná materiálně jsoucí materie, resp. žádné »bytí«, a to ani v žádné viditelné či slyšitelné, ani v žádné citelné či jinak postihnutelné formě bytí.

»Prostor absolutní nicoty« se zformoval z frekvenčně vzniknuvšího nepatrného ultrasubatomárního zhuštěného stavu nekonečného trvání, které na frekvenčně-energetické bázi vzniklo ze sebe samého a v průběhu své existence v sobě frekvenčně-energetickým aktem »samooplození« samo vytvořilo bipolární, resp. negativně-pozitivní energii a sílu, z níž dalším čistě frekvenčně-energetickým zhuštěním vzešla negativně-pozitivní energie BYTÍ, jež se rozepnula do neohraničeného, bezčasového a nezadržitelného prostoru, tedy právě do »prostoru absolutní nicoty«, z něhož nakonec vyplynulo BYTÍ-Absolutno, zatímco »prostor absolutní nicoty« v nekonečném trvání nadále existoval jakožto neopakovatelný rodící faktor a nadále existuje po všechno nekonečné trvání a nezadržitelně a nekonečně se rozpíná dál.