Učení Ducha - co to je a co způsobuje

Pozemský člověče, ty věříš, že způsob, jak zacházíš se životem, jak ho utváříš a vedeš, jak vyvíjíš své vědomí, charakter a osobnost a jak se všeobecně a specificky chováš, je zcela správný, realistický a bezúhonný. Tak tomu však nikterak není, neboť všechny ty hrůzy a války, terorizmus, závist, kriminalita, pomluvy a zločiny, žárlivost, nenávist, pomstychtivost, mučení, necitelnost, lhostejnost, touha po odvetě, neřesti, lačnost, všechen nátlak a násilnosti dokazují opak. Z toho důvodu je nezbytné, aby ses, pozemský člověče, změnil k dobrému a nejlepšímu, a tedy ve smyslu následování tvořivě-přírodních zákonů a doporučení. Jen tak se dokážeš odpoutat od všeho zla všeho druhu a stát se opravdovým člověkem. To ovšem znamená, že musíš rovněž pomáhat svým spolubližním, což odpovídá terapeutické hodnotě, neboť jen když si budou lidé dobrým způsobem vzájemně pomáhat, mohou vyvstat obsáhlé úspěchy, hodnotné mezilidské vztahy a opravdová lidskost. Naučit se, chápat a následovat tvořivě-přírodní zákony a doporučení a vzájemně si pomáhat jako člověk člověku je s ohledem na pravé lidství pravá praktická cesta k pokroku a úspěchu. A nemůže být žádné lepší cesty, než když si lidé vzájemně rozumějí, řeší společně problémy, učí se spolu, navzájem si pomáhají a tím také dobrým způsobem utvářejí společnost. Fakt je, že čím dříve se vy, pozemští lidé, postavíte v každodenním životě svým vlastním i společenským problémům, abyste je překonali, tím dříve budete zodpovědní a produktivní a vaši bližní vás uznají za opravdové lidi. Tak ale najdete v prvé řadě cestu k sobě samým, ke svým vlastním schopnostem, možnostem a hodnotám, díky čemuž budete schopni zvládat svůj vlastní život, stejně jako se stanete hodnotnými členy společnosti, kteří také v každém myslitelném ohledu dokáží vyprodukovat to hodnotné. A stanete-li se opravdovými lidmi v efektivní lidskosti, pak bude vaší jedinou cestou neupadat zpět do starých manýr lidské nedůstojnosti, abyste tomu starému a překonanému již nedali žádnou šanci se navrátit, nýbrž byste neustále měli mít na paměti konat to nejlepší, dobré a správné podle tvořivě-přírodní danosti. Stále je nutno pamatovat na to, že již jen jedna malá nedbalost, ať už je jakákoliv, často vede k recidivě a k nové závislosti na starých způsobech chování. Jediná cesta, jak se lze nové aktivní závislosti a pádu do starých kolejí vyvarovat, spočívá v tom, že člověk vědomě žije jen s tím a podle toho všeho, co si nově vypracoval, a ono staré a překonané naprosto vyruší. Žel je však stále mnoho lidí, kteří pracují na změně k novému a hodnotnému životu a dosahují též dobrých úspěchů, avšak vynakládají příliš málo energie a síly, aby u těchto úspěchů setrvali a neustále je rozšiřovali. Právě oni se pak vracejí do starých kolejí a propadají např. závislosti na alkoholu a na drogách nebo nějaké pomatené náboženské či sektářské bludné víře, jelikož se vším naučeným zacházejí příliš nepozorně a neuvědomují si, že musejí neustále pracovat na tom, aby si dosažený úspěch udrželi, užívali a rovněž jej rozšiřovali.

Jasná pravda je, že vše, co se člověk z »Učení ducha« naučí, musí opatrovat jako hodnotný statek a neustále si to vybavovat ve svém životě, přičemž jednotlivec se musí všemu učit a následovat tvořivě-přírodní zákony a doporučení – poskytnuté v »Učení ducha« – v naprosté vlastní svobodě.  Vše v životě může být dobré, trvalé, pokrokové a  rozvíjející jen