Učení Ducha - co to je a co způsobuje

»Učení ducha« rovněž nejsou pod dozorem FIGU, ale jsou v každém ohledu svobodní a sebeurčující. Studujícími Učení se mohou stát všichni lidé všech ras (do 14. roku je nezbytný souhlas rodičů, jinak věk nehraje roli), a sice bez ohledu na barvu kůže, řeč, povolání, pohled na svět, vyznání, sexuální identitu či politický směr, nicméně podle pravidel FIGU platí, že se ve spolku FIGU neprovozuje propaganda žádného politického, světského, náboženského, vojenského ani sektářského směru víry. A co je ještě důležité: FIGU nezajímá, jak moc nebo jak málo toho vlastníš, neboť FIGU zajímá jen to, jak dokážeš přistoupit k problémům svého života, k problémům s jeho utvářením, vedením a s tím, jak se stáváš skutečným člověkem a vědomě vyvíjíš své vědomí – a jak to vše dokážeš rozvíjet k nejlepšímu, s čímž ti může FIGU pomoci vlastním »Učením ducha«, jakož i dalšími učebními spisy a knihami s touto tematikou. Každý člověk učící se a studující Učení je pro FIGU důležitý a stále vítaný, neboť každý o něj usilující člověk si na jednu stranu pomáhá sám k opravdovému lidství a na stranu druhou spolupomáhá rovněž tak, že svým bližním ukazuje touž cestu. Jen tak se může podařit, že se bude cenné »Učení ducha« a všechny jeho hodnoty předávat dál a zachovají se, takže se bude vše ohledně pravého lidství a všech dotyčných hodnot postupně rozšiřovat a zastihne čím dál více lidí. Jen tak lze zaručit, že se touha pozemských lidí po opravdové lásce, svobodě, míru a harmonii naplní. A jen tak lze zaručit, že se v průběhu času z myšlení a usilování člověka vytratí všechno zlo, všechen nátlak, násilí, nepravost, zákeřnost, mocichtivost, mučení, války, zničení a všechny ostatní nesmyslné zvrhlosti všeho druhu a zmizí z povrchu zemského.

Pravda je, že mnozí lidé, dříve než se vědomým a ochotným studiem vypořádali s »Učením ducha«, nedokázali zvládat svůj vlastní život, anebo to dokázali jen velmi špatně. Neuměli žít jako ostatní lidé, takže si ani nemohli svůj život užívat. Žili jednotvárně, bez cesty a bez cíle, neboť věřili, že to, co je nyní jejich život, je vše, co jim život může nabídnout. Dávali přednost zábavám, mamonu či náboženské a sektářské víře, a to na úkor svého vlastního blaha, blaha své rodiny, svých žen, mužů, potomků, přátel, známých a bližních vůbec. Z chybného pochopení života vedli nespokojený život – za každou cenu. Svým partnerům, členům rodiny, přátelům, příbuzným, známým a mnoha cizím lidem způsobili velkou škodu, avšak nejvíce uškodili sami sobě. Žili tak, že nebyli schopni efektivně převzít osobní zodpovědnost za svůj vlastní život, stejně jako ji nebyli schopni převzít ani za život své rodiny a svých bližních vůbec. Svým vlastním chybným chováním, svou pasivitou ohledně vývoje vědomí a svým celkově chybným způsobem a vedením života vytvářeli nakonec stále nové problémy. Často je nebyli schopni zvládnout, takže se množily a jeden vyvolával kaskádu dalších. Zkrátka a dobře se nebyli schopni postavit životu ani skutečnosti – jelikož na to při své výchově nebyli upozorněni a nebyli poučeni, takže již od svého nejútlejšího dětství postrádali nezbytné znalosti, zkušenosti a jejich zažití a v průběhu času se nikdy nenaučili se s životem, skutečností