Co je to Tvoření?

  • Tvoření je spravedlnost, láska, síla, moudrost, vědění, milosrdenství, svoboda, milost, zákon, doporučení, svazek, naplnění, evoluce, život, pomoc, radost, krása, mír, neomylnost, vyrovnanost, duch, všečasovost, logika, vznikání, dokonalost, spokojenost, nevyčerpatelnost, všemocnost, půvabnost, nekonečnost, sounáležitost, empfindung[2], vyslyšení, pozvednutí, sohar[3], jemnost, jasnost, čistota, proměna, vznik, budoucnost, moc, úcta, celost a BYTÍ.
  • Tvoření je BYTÍ a NEBYTÍ života. Je tím nejohromnějším množstvím duchovní energie v Univerzu.
  • Tvoření je duch v nejčistší formě a je nezměrné ve své moudrosti, svém vědění, lásce a harmonii v pravdě.
  • Tvoření je cosi duchovně dynamického, je to pro člověka nepostihnutelná, nade vším působící energie ryzí duchovní inteligence, jakož i všečasově aktivní, kreativní, nepřetržitě se vyvíjející a všeobjímající moudrost.
  • Tvoření je opravdovost, všeobsáhlost, útěcha, celistvost, poučení, rovnost, správnost, poznání, zkušenost, upomenutí, kázeň, vzpomínka, objasnění, chvalořečení, zdokonalování, vysvětlení a pokyn.
  • Tvoření je cesta života, je to příroda, je to světlo a oheň a pozorování, Tvoření je vědomí a je všudypřítomné.

Pochváleno budiž Tvoření

překlad: Michal Dvořák, korektury: Ondřej Štěpánovský, Jan Bayer[1] Gemüt: pod. jm. r. m. dle vzoru hrad; pojem převzatý z němčiny; čeština pro něj nezná žádný ekvivalent kromě zcela nepřesných výrazů jako mysl, srdce, cit, nitro atp.

[2] Empfindung, pod. jm. r. m. neskl. (mn. č. »empfindungen«), někdy též »empfinden«, pod. jm. r. stř. nesklon., či tvar »empfindungsmässige« jako neskl. příd. jm.; rovněž pojmy převzaté do češtiny z důvodu absence vhodných ekvivalentů.

[3] Sohar je jasně zářící světlo Tvoření nepostihnutelné fyzickým zrakem.