Žádné uctívání bohů ani model

»Svobodné zájmové společenství«, resp. jeho členové, nepatří k žádnému sektářskému směru víry nebo náboženskému spolku. Nestaví tedy nad sebe ani žádné svaté, povznesené, takzvané osvícené, mimozemšťany, bohy, guruy, modly, modlářské obrázky, vůdčí symboly, idoly, channelery nebo média a ani bytosti či lidi vyžadující zbožňování, již by byli jakýmkoliv způsobem zbožňováni, vzýváni, vynášeni do nebes či uctívani anebo kterým by člověk musel jakýmkoliv způsobem skládat účty za nějaké své činy a jednání.

Způsob myšlení členů »Svobodného zájmového společenství« je zaměřen výhradně a pouze na pravdu tvořivě-přírodního pořádku a na pravdu daných zákonů a přikázání se všemi jejich duchovními směrnicemi logiky, moudrosti a lásky, jež trvají po všechny Velevěky.