Využívání duchovních sil v pozitivní neutralitě

Učení ducha FIGU učí: neutrální-pozitivita odpovídá v každém ohledu pozitivní hodnotě, proto se také nazývá »neutrální-pozitivita«. Duchovní síly jsou absolutně neutrálně-pozitivní, a tedy jsou uložené v duchovní oblasti; tyto síly může zužitkovat materiální vědomí.

Síla ducha je ryzí energetická síla, kterou může člověk zužitkovat studiem Učení ducha a meditací atd. a jejich praktikováním. Síly ducha a vědomí člověka pomalu ale stále vzrůstají. Učením a cvičením bude člověk jednou schopen vědomě využívat síly svého ducha. Vědomým využíváním této čisté energeticko-tvořivé síly je nám lidem dána možnost vědomě prodělávat evoluci, tedy uvědoměle se vyvíjet.

Praktikování Učení ducha je následováním tvořivých zákonů a přikázání

Učení ducha FIGU učí následování tvořivých zákonů a přikázání a přináší úspěch v každém ohledu – jak v oblasti ducha a vědomí, tak v psychické i čistě materiální oblasti –, protože napomáhá rozpoznat smysl a účel života, díky čemuž se putování člověka na stezce jeho života stává jednodušším, krásnějším a radostnějším. Praktikované Učení ducha je životní pomoc; ono z nás teprve činí skutečně svobodné lidi, kteří v sobě vytvářejí vyrovnanost a mír, a to nakonec přináší moudrost, lásku a mír celému pozemskému lidstvu.