Uznání všech lidí za rovnocenné

Učení a studium FIGU vypovídá, že se ke všem lidem v okruhu interní i externí skupiny, jakož i v nejšiřším okruhu veškerých lidí na celém světě má přistupovat stejně, takže se tedy ani nečiní žádné rozdíly ohledně barvi pleti, společenského postavení nebo původu člověka.

V samotném společenství FIGU a ani mimo něj neexistují pro FIGU žádné rozdíly ohledně světských titulů, postavení, bohatství či vážnosti, neboť to vše nemá žádný vliv na vývoj a pokrok člověka po stránce ducha a vědomí; člověk se od bližního neodlišuje ani podle stupně rozumění, vědění, logiky, moudrosti či lásky ani podle jakýchkoliv principů ohledně vykonané práce na sobě samém nebo pro společenství. Žádný člověk si nemůže nárokovat žádná mimořádná práva, neboť mezi všemi lidmi a ostatními formami života panuje univerzální duch sjednocení a rovnosti. Všichni lidé jsou vřazeni do stejných tvořivě-přírodních pravidel, zákonů a přikázání, do stejných práv a povinností, do stejného cíle, aniž by byl jeden člověk něčím více nebo méně než ten druhý.