Tvoření a život ...

Tvoření a život ve všedním dni člověka

  1. Zásadní je, aby člověk žil a naplňoval svůj život, a sice svým vlastním odpovídajícím způsobem, podle svého vlastního uvážení a své vlastní vůle, avšak vždy se zohledněním a vykonáváním toho, co je spravedlivé a hodné života.

Billy

  1. Člověk žije v naprosté sebeodpovědnosti, sebepoznání a sebeuskutečnění, bez donucující moci tvořivého původu.

Billy

  1. Tvoření a život člověku nediktují žádné požadavky ani přikázání, nýbrž mu ponechávají volnost ve vedení a cestě jeho života, jakož i jeho myšlení a jednání.

Billy

  1. Člověk ať si svůj život stále užívá ve správné podobě a plnými doušky, aby jednou vpravdě naplnil své bytí.

Billy

  1. Rozumět Tvoření a žít život správně zahrnuje uctivý přístup ke všem tvorům.

Brigitt Kellerová

  1. Žít život podle tvořivých zákonů a doporučení přináší člověku naplnění života a smrti.

Brigitt Kellerová

  1. V prvé řadě ať člověk usiluje o vlastní blaho a vlastní evoluci, neboť jen tak žije též pro své bližní a je schopen jim pomoci.

Billy