Povaha studijních a zemských skupin

dešti a nezřídka vnášejí do mnoha životních oblastí konfuzi, fantazie, sny, zbožná přání a iluze, namísto aby lidem konečně přinesly to, o co jde: skutečnost a efektivní pravdu skutečnosti, přírodní zákonitosti, svobodu vlastních myšlenek a citů, rozvoj, poznání ve všech směrech a efektivní vědomosti. Naše skupiny přirozeně nepopírají, že prakticky v každém bludném učení existují střípky pravd a pravdivých souvislostí, jež se blyští a lákají tak nevědoucí a hledající lidi do ireálných tenat, avšak to nemění nic na tom, že vlastní koncepty a výchozí body těchto mylných učení nemají žádné opodstatnění v realitě a odpovídají dobře promyšleným lžím anebo právě již nastíněné chorobné fantazii či víře. Informace Svobodného zájmového společenství v oblasti hraničních a duchovních věd a ufologických studií (FIGU), jež studují, zužitkovávají a nemisionářsky rozšiřují studijní a zemské skupiny FIGU, jsou svojí hodnotou i původem jedinečné, a nedají se tedy srovnat s žádným dalším na Zemi existujícím směrem ani učením.

Přátelství a úzká spolupráce s FIGU-Švýcarsko

Pro studijní a zemské skupiny FIGU je charakteristická oficiální spolupráce se Semjase-Silver-Star-Center ve Švýcarsku, resp. se základní a pasivní skupinou FIGU, jakož i s různými dalšími oficiálními skupinami FIGU po celém světě. Tuto oficiální spolupráci považujeme za klíčovou pro vytvoření účelného vztahu ke Svobodnému zájmovému společenství, k materiálům FIGU a tedy k »Učení ducha«, stejně jako pro pochopení a správné šíření všech dotyčných informací. To přirozeně také znamená, že nečiníme žádné rozdíly mezi »Billym« Eduardem Albertem Meierem a jím založeným spolkem FIGU. Žádné takové rozdíly se vpravdě nevyskytují, a tudíž neexistují, neboť BEAM spolek FIGU založil a do dnešního dne jej coby řádný člen základní skupiny vede a vyučuje přesně tak, jak je to nezbytné a jak to bylo od začátku plánováno. Naši činnost tedy stavíme na dlouholetém a osobním mezilidském vztahu se společenstvím FIGU, se skupinami FIGU a se členy FIGU, neboť jen a pouze v tom spatřujeme skutečnou efektivitu, reálný přístup a garanci toho, že všechny informace FIGU budou šířeny a prezentovány logickým, účelným a nezfalšovaným způsobem.

Podpora a ovládnutí německého jazyka

Studijní a zemské skupiny FIGU podporují všemi dostupnými prostředky studium a ovládnutí německého jazyka, neboť bez této jazykové znalosti vzniká závislost na překladatelích a jejich pochopení a výkladu veškerých originálních textů. To však znemožňuje individuální přístup ke knihám a spisům FIGU, jejich libovolný výběr, jakož i skutečné pochopení a efektivní studium. K tomu přistupuje skutečnost, že mnohá vysvětlení a pojmy němčiny nelze rovnocenně přeložit do jiných jazyků, tudíž v těchto jazycích i přes veškerou snahu překladatelů vzniká určité oslabení originální výpovědi, jakož i případné chyby a nepřesnosti. Německý jazyk pochází z prastaré řeči Arjn a  představuje svou celkovou  hodnotou,  precizností a  možnostmi