Povaha studijních a zemských skupin

Úvod

Studijní a zemské skupiny FIGU jsou určeny všem lidem, kteří hledají skutečnost a pravdu skutečnosti ve všech směrech a usilují o rozvoj svého vlastního vědomí, myšlení, citů a jednání. V popředí zájmu studijních a zemských skupin stojí vždy snaha o podporu člověka na cestě jeho osobního, individuálního vývoje, ať už je tato cesta jakákoliv. Každý čalověk je zcela svobodný, nezávislý a hodný úcty, a tudíž mu studijní a zemské skupiny FIGU pouze mohou poskytnout prostor, popř. motivaci pro jeho vlastní poznání, sebepoznání, vědění a moudrost. K tomu slouží efektivní a hodnotné informace ve všech oblastech života, jimiž se členové studijních a zemských skupin zabývají, otevřeně je studují a snaží se je podle svých nejlepších vědomostí a schopností uskutečňovat v každodenním životě.

Motivace

Celková hodnota informací FIGU je celosvětově unikátní, neboť jejich zdrojem je »Učení ducha«, které vyučuje Švýcar »Billy« Eduard A. Meier, jenž je ve spojení s vysoce vyspělou mimozemskou civilizací ze souhvězdí Plejaren (Plejaren leží asi 85 světelných let dále než nám známé Plejaden, a to ve vzdálenosti cca 500 světelných let od Země. Plejarische hvězdy, jejichž obyvatelé se podle svého systému rovněž nazývají Plejaren, se nicméně nacházejí v jiné dimenzi, resp. v jiné časoprostorové struktuře našeho Univerza, která je posunuta o zlomek vteřiny). Na misi Učení ducha se podílejí Plejaren, vysoké duchovní roviny ARAHAT ATHERSATA a PETALE, jakož především i »Billy« Eduard Albert Meier (BEAM), který si coby prorok Nového Věku za celý svůj život vypracoval zcela jedinečné vědomosti, velkou moudrost a lásku, jež na celé této Zemi absolutně nemají obdobu. Celková hodnota Učení ducha a velmi mnoho nezbytných informací jsou dnes písemně zaznamenány na více než 20 000 knižních stranách (v německém jazyce), avšak to vše bude plně doceněno až za mnoho set let (cca za 800 let). Teprve tehdy totiž dle výpovědí Plejaren přinesou poznatky Učení ducha u lidí na Zemi první velké plody. To vše však již nyní přináší, rozšiřuje a rozvíjí Svobodné zájmové společenství v oblasti hraničních a duchovních věd a ufologických studií (FIGU), Hinterschmidrüti 1225, CH-8495 Schmidrüti, Švýcarsko, aniž by však jakýmkoliv způsobem misionařilo. Studijní a zemské skupiny FIGU na celém světě se »Učením ducha« (ve svém původu »Učení proroků«, jakož i »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života«) a všemi jeho poznatky a hodnotami zabývají a oceňují je již nyní, a to tak, že vše,