Plejaden/Plejaren z planety ERRA

»Billyho« mimozemští přátelé z planety ERRA nejsou žádné andělské či nadlidské bytosti, nýbrž lidé z masa a kostí – pouze jsou podstatně vyvinutější než pozemšťané. Hlavní cíl jejich činnosti na Zemi spočívá jednoznačně v tom, že podporují vývoj ducha a vědomí pozemšťanů tím, že nás chtějí zavést zpět na správnou cestu pravdy, kterou jsme již před dlouhou dobou opustili. Předávají nám prastaré moudrosti, tvořivé zákony a přikázání a také univerzálně platné direktivy za účelem správného utváření života.

Ufologie jako impulz

V protikladu k ostatním UFO-skupinám, které se zabývají výhradně fenoménem UFO, má pro nás duchovní a vědomí se týkající pozadí případu podstatně větší význam než všechny ufologické záležitosti dohromady. Přesto se však nechceme ufologie zříci, zvláště když disponujeme zdaleka nejobsáhlejším a nejlepším důkazním materiálem, který kdy existoval a jejž uplatňujeme všude tam, kde je projeven nezbytný zájem.