Náš cíl

Náš cíl

Cíl FIGU spočívá v celosvětovém rozšiřování pravdy společně s Billym a za pomoci Plejaden/Plejaren a jiných forem života nepozemského původu, které jsou však znalé pravdy a vedou svůj život již od nepaměti podle univerzální pravdy a podle jejích mírových kritérií a účinků. Dalším cílem FIGU také je, aby všichni lidé prostřednictvím Učení pravdy utvářeli svůj život podle tvořivých zákonů a doporučení a aby pozemšťané úspěšně praktikovali pravdu a její zákony a doporučení způsobem, který je souladný a správný ve vztahu k Tvoření.

Oběžníky vládám

FIGU je povinno informovat lidi ohledně nejdůležitějších záležitostí, jako je např. přelidnění, mučení a trest smrti atd.; ohledně problémů, jež se dotýkají celého pozemského lidstva. Z toho důvodu musíme psát všem vládám každého státu na této Zemi a předložit jim stav věcí. Právě tak píšeme všem organizacím, spolkům, ostatním uskupením i soukromým osobám, které mají co do činění s odpovídajícími tématy nebo se jimi jednoduše nějakým způsobem zabývají anebo se o ně zajímají.

Rozšiřování pravdy – přednášky – zhotovování spisů – boj proti přelidnění

Co se týká rozšiřování pravdy, tak FIGU v různých zemích organizuje přednášky. FIGU samozřejmě podává každou neděli v Centru bližší informace a odpovědi, přijdou-li návštěvníci, kteří kladou otázky. Vedeme také korespondenci se zájemci z různých zemí.

Náš spis »Hlas Věku Vodnáře« vychází čtyřikrát ročně.

Tyto sešity obsahují výklady atd. o Učení ducha a pojednávají také o různých aktuálních tématech. Naše spisy a knihy, které prodáváme, pojednávají celkově a obecně vzato o tématech Učení ducha i o kontaktech, jež udržuje Billy s mimozemšťany.

Jedním z našich velkých požadavků je také upozornit lidstvo na to, že největší část všeho zla vyplývá výhradně a pouze z přelidnění. Tato Země by měla vykazovat nanejvýš obyvatelstvo o počtu 529 milionů lidí, avšak v současnosti (1995) má Země populaci 6,1 miliard lidí (v roce 2010 již 7,8 miliard lidí – pozn. překl.). To způsobuje přímo řetězec zla, který lze dostat pod kontrolu pouze tím, že bude opět dosaženo přirozeného stavu obyvatelstva, tedy 529 milionů lidí.