Meditace – kontrola myšlenek – iniciace – skupinová meditace – mírová meditace

Členové FIGU se drží učení, jež se ve svých základních rysech tradovalo již před tisíciletími a které Billym vyučuje a vykládá v knize »Úvod do meditace«.

Všechny poučky obsahují obrovské a hutné vědomosti, avšak teprve začlenění do meditace a do vlastní meditační cesty určuje další kroky každého jednotlivého studujícího. Při tom hraje podstatnou roli také neustálá kontrola myšlenek, jež neumožňuje žádné emoční a škodlivé výstřelky. V iniciaci, již učí Billy v Učení ducha, se člověk, který se učí, cvičí a následuje učení, konfrontuje se svým nejniternějším duchovním já.

Toto nejniternější já v této podobě, jež je dílčí částí Tvoření, spojuje člověka se vším a s každým. Toto spojení může zesílit skupinová meditace, při níž lze vyměňovat a vyrovnávat existující síly. Mírová meditace, která je taktéž skupinovou meditací, při níž spolupůsobí cca 3000 pozemských a 3,5 miliardy mimozemských lidí, napomáhá a podporuje mírové snahy jednotlivců a stejně tak i celého lidstva. Vědomí sounáležitosti lidí jako takových je pro celosvětový mír nevyhnutelné, a toto vědomí vyrůstá výhradně z niterního míru a z niterního poznání, že všichni lidé usilují o společný cíl, k jehož dosažení je důležitá iniciativa každého jednotlivce.