I my jsme jenom lidé

Lidé stojící mimo společenství se často mylně domnívají nebo od nás očekávají, že my, členové FIGU, žijeme podle veškerých tvořivých zákonů a přikázání. Tato domněnka je právě tak mylná jako i víra, že musíme být bezmála »perfektní«. I my jsme jenom docela obyčejní lidé jako všichni ostatní; usilujeme sice o to, abychom se orientovali podle tvořivých zákonů a přikázání, avšak ani my nemůžeme obejít přirozený běh evoluce. A proto by mělo být naprosto jasné, že i nám jsou vlastní chyby a slabosti, jež ovšem patří k osobní evoluci každého člověka.