Financování – pracovní přetížení – nemůžeme všechno dělat sami

Ohledně zajištění financování Centra a naplnění mise se každý člen skupiny FIGU podle svých nejlepších dovedností a schopností a podle vlastního uvážení spolupodílí na hrazení pravidelných výdajů a měsíčních účtů.

Náš úkol spočívá převážně v rozšiřování Učení ducha a v šíření pravdy, a abychom se s tímto úkolem mohli vypořádat, jsme odkázáni na iniciativu osob stojících mimo FIGU, na iniciativu členů pasivní a sekundární skupiny, jakož i na finanční příspěvky a spolupráci. Jsme odkázáni na souputníky, kteří nám pomáhají s ohromnou prací, jako je např. organizace a eventuální pořádání přednášek, poskytování vhodných prostor pro studijní skupiny atd. V důsledku přílišného pracovního přetížení, jako např. kvůli přípravným pracím pro tisk, vnitřním i venkovním pracím, přednáškám a vydělávání mzdy atd., pro nás není možné, abychom sami zvládali všechny práce za účelem rozšiřování pravdy po celém světě.

Přinášíme Učení pravdy Tvoření a jeho trvale platných zákonů a přikázání, avšak neděláme si nárok, že jsme vševědoucí nebo že je naše učení definitivně platné po všechny časy, neboť evolucí člověka rostou všechny poznatky, vědomosti a dovednosti, jakož i moudrost a láska, následkem čehož se stav pravdy a poznatky neustále rozšiřují, takže se vědomosti, dovednosti, rozumění a chápání, stejně jako moudrost, láska i vhled do všeho Tvořivého neustále rozšiřují, nikdy neustávají a postupují nekonečně dál.

Billy, sobota 10. 4. 1993

překlad: Jan Bayer, korektury: Dana Rašínová, Ondřej Štěpánovský