Úcta před Tvořením

FIGU vyučuje a usiluje o to, žít podle učení, že každá jednotlivá forma života prožívá úctu před Tvořením, před Univerzálním vědomím, neboť Tvoření stvořilo v lásce veškerou existenci hrubohmotné i jemnohmotné povahy. Úcta před Tvořením je rozhodující činitel, je to jeden ze základních faktorů veškeré existence, všeho poznání a rozvoje logiky, moudrosti a lásky. Člověk ať oceňuje a váží si všeho, co je hodno vážnosti a úcty; nechť projevuje vůči všemu životu ocenění, úctu, respekt a uznání, neboť vše, co existuje, je mezi sebou i navzájem protkané a spojené. Lidský duch je dílčí část Tvoření, a proto ať člověk žije takovým způsobem, aby si mohl sám sebe vážit a respektovat se tak, jako si ho váží a respektují jej i ostatní.