Co se učíme a co vyučujeme

Učíme se a vyučujeme životu podle tvořivě-přírodních zákonů a přikázání, jež je možno vidět a vyčíst v materiální oblasti, v životě a v zákonech přírody. Učíme se a vyučujeme tomu, poznávat, rozumět a milovat na základě Učení ducha pravdu všeho existujícího v její podstatě. Učíme se budovat v sobě univerzální lásku a úctu ke všemu existujícímu, ke každé materiální formě života jakéhokoliv typu. Učíme se však rovněž žít v pospolitosti a solidaritě.

Učíme se a vyučujeme fundamentální pravdě vědění, lásky, logiky a moudrosti podle tvořivých zákonů a přikázání. Vyučujeme pouze tomu, co jsme sami rozpoznali a zakusili jako pravdu a vědění, a opíráme se o to, co může člověk vlastním MYŠLENÍM a ZKOUMÁNÍM rozpoznat jako zákon a přikázání.

Chceme si vypracovat jasnost a vědění

Touha a láska k pravdě, logice a lásce

Co nás svedlo a svádí dohromady

Do společenství nás všechny přivedlo přání a snaha utvářet a uskutečňovat svůj život co nejlépe podle tvořivě-přírodních zákonů a přikázání.

FIGU střeží pravdu a jeho úkolem je rozšiřovat mezi lidi poskytováním poučení a vysvětlení pravé Učení ducha, Učení lásky, moudrosti a logiky, aby lidé žili mírovým a svobodným životem v tvořivém uvědomění.

OM, KÁNON 35, verš 111

PUTUJTE VE SVĚTLE PRAVDY JAKO DĚTI SVĚTLA, NEBOŤ ZÁŘENÍ SVĚTLA JE ČISTÁ LÁSKA, DOBROTA, SPRAVEDLIVOST A PRAVDA VE VĚDOMOSTI.